Elever på Grindsted Gymnasium tester og testes for Corona-antistof


Danske regioner har i samarbejde med biologilærerforeningen tilbudt landets ungdomsuddannelser, at de kan få mulighed for at teste eleverne for, om de har haft corona.

Det tilbud har Grindsted Gymnasium & HF valgt at tage imod, og derfor får alle eleverne og skolens ansatte tilbudt testen klassevis i løbet af uge 39. Det er ifølge skolen frivilligt for den enkelte, om man vil testes.

Elever fra biologi A og biotek A holdene vil sammen med deres lærere besøge klasserne, forklare om virus, antistof og vejlede eleverne i selve udførelsen af testen. Der er tale om en antistoftest – dvs. den tester om man har haft corona, ikke om man har det lige nu.

Testen minder om en graviditetstest – blot bruges der to bloddråber i stedet for urin – og den afslører, om man har dannet de to vigtigste antistoffer imod covid-19. Hvis man reagerer positivt på blot den ene har man været smittet og har dannet antistoffer.

Regionerne vil bruge dataene anonymt til at få et overblik over, hvor mange der har været smittet, fortæller Grindsted Gymnasium & HF i en pressemeddelelse.