Fik du heller ikke søgt puljen til uddannelse og kurser?


Så er der alligevel en chance – for Kultur og Fritidsrådet har ekstraordinært besluttet at forlænge ansøgningsfristen til 1. november. Puljen er en del af den nye puljestruktur, hvor både fristerne og mulighederne for tilskud er ændret.

Ansøgningsfristen er ekstraordinært flyttet til 1. november
Kultur- og Fritidsrådet behandlede sidste runde puljen til uddannelse og kurser på et møde den 28. august og besluttede som en konsekvens af, at der kun var indkommet én ansøgning, ekstraordinært at forlænge ansøgningsfristen til 1. november.

Hvad betyder ændringerne?
Den nye puljestruktur gør det muligt at søge både forud og bagud og derfor har puljen fået to nye ansøgningsfrister: 1. marts og 1. august. Der gives op til 3.000 kr. pr. deltager pr. kursus og der er mulighed for også at søge tilskud til dommerkurser lige som ikke-organiserede aktører kan søge. Man kan læse mere om puljen, kriterierne og tilskudsmulighederne på kommunens hjemmeside.

Hvordan kan puljen søges?
Man søger puljen digitalt via et ansøgningsskema på kommunens hjemmeside. På hjemmesiden finder man også en Excel skabelon, der viser, hvordan man kan stille sit bilag op, hvis man ønsker at søge om flere kurser inden for samme kategori. Eksemplet kan downloades fra hjemmesiden, udfyldes og vedhæftes ansøgningsskemaet.

Hvordan behandles ansøgningerne?
Ansøgningerne behandles på Kultur- og Fritidsrådets møde den 5. december. Tidligere blev rammen forholdsmæssigt i forhold til ansøgningernes størrelse. Fremadrettet behandles alle ansøgninger af rådet. Efter behandlingen får ansøgerne besked via e-boks om, hvorvidt ansøgningen har fået tilsagn eller afslag.

Fakta
Pr. 1 januar 2019 trådte en ny puljestruktur på Kultur og Fritidsområdet i kraft. Ændringerne i puljestrukturen er foranlediget af Kultur- og Fritidsrådet, der som indsatsområde for 2018 havde valgt at arbejde med puljerne for området. I den forbindelse ændrede man også puljen for uddannelser og kurser.
Man kan læse mere om puljerne, kriterier og ansøgningsfrister her og du kan ansøge puljen til uddannelse og kurser samt finde skabelonen her.