Forskere skal drøfte sundhedsundersøgelse fra Grindsted


Den 9. november – en uge før regions- og kommunalvalg – skal en stor gruppe forskere mødes med Region Syddanmark for at drøfte den sundhedsundersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed gennemførte på vegne af Region Syddanmark i Grindsted i 2018 og 2019.

Sundhedsundersøgelsen viste dengang, at borgerne i Grindsted ikke var mere syge end borgere i sammenlignelige byer. Et flertal i forskergruppen, der skulle forholde sig til en eventuel opfølgende undersøgelse dengang, mente på baggrund af sundhedsundersøgelsens resultater, at der ikke var belæg for at gå videre med flere undersøgelser – og den indstilling fulgte regionsrådet.

Baggrunden for at drøfte undersøgelsen og resultaterne igen er, at der muligvis er fundet nye ALS-tilfælde i byen, og at sundhedsundersøgelsen har mødt kritik fra en række forskere, der ikke har været involveret i arbejdet med undersøgelsen.

Derfor tæller kredsen af inviterede forskere dels forskergruppen, der var nedsat i forbindelse med den oprindelige sundhedsundersøgelse, men også forskere, der efterfølgende har kritiseret undersøgelsen – ligesom forskere fra landets universiteter, som vurderer, at de kan bidrage til drøftelsen, er inviteret.

Koncerndirektør Kurt Espersen fortæller, at regionen ønsker at drøfte undersøgelsen med en bredere kreds af forskere for at få en ny faglig vurdering af, om regionen traf den rigtige beslutning, da man valgte ikke at lave en opfølgende sundhedsundersøgelse:

– Da Region Syddanmark i sin tid besluttede at undersøge sygdomsforekomsten i Grindsted, var det på baggrund af bekymringer fra borgerne. Vi indledte derfor et samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed og lavede en stor registerundersøgelse. Nu er undersøgelsen blevet mødt af kritik fra eksterne forskere, og vi har samtidig fået meldinger om, at der måske er nye ALS-tilfælde i byen. Det kan vi ikke sidde overhørigt. Vi har kun interesse i, at vi, politikerne og borgerne i Grindsted får så meget viden som muligt og så kvalificeret viden som muligt, siger Kurt Espersen.

På mødet skal forskerne i fællesskab gennemgå rapporten fra sundhedsundersøgelsen samt den nye viden om nye mulige ALS-tilfælde og vurdere, om der kan foretages yderligere undersøgelser eller forskningsprojekter.