Hjælp til familier med alkoholproblemer


Statistisk set er der mellem 500 og 600 borgere i Billund kommune, der drikker for meget – og omkring 500 børn, der vokser op i et hjem, hvor der bliver drukket for meget. Tallene, der kommer fra kommunen selv, er beregnet ud fra landsgennemsnittet, fordi det er umuligt at kende det nøjagtige tal. Mnge vil nemlig gå i flere år, før de eller deres omgivelser søger hjælp, og nogen vil aldrig opsøge hjælp.

I Nærbehandlingen i Billund Kommune, der tilbyder behandling og rådgivning til borgere med alkohol- og/eller stofmisbrugsproblemer, er der i gennemsnit 120 borgere, primært med alkoholproblemer, i behandling om året. Ifølge Michael Ries, der er teamleder i Nærbehandlingen, er det vigtigt og nødvendigt også at huske børnene.

– Det er ikke kun den voksne, der har et alkoholproblem. De involverede børn har også et alkoholproblem. Derfor er det meget vigtigt, at børnene ikke bliver glemt, men at de får lige så meget hjælp, som den voksne, siger Michael Ries.