Hvepsene driller i Gryden


Med solen kommer bierne og hvepsene, og de har i den grad drillet de mange publikummer på årets Musik i Gryden.

Efter få timers musik på stadion havde de 5 samaritter i Gryden allerede behandlet henved 10 bi- og hvepsestik.

Behandlingen er ret simpel: en rensning af stik-stedet efterfulgt af noget antihistamin-salve.