Drive bliver nabo til Travbyen

Illustration: Drive


Fonden Drive bytter i sommeren 2025 lokalerne på Kløvermarken i Billund ud med en helt ny skolebygning beliggende med Travbyen som nabo. Det første spadestik er allerede taget til en bygning, som er designet efter ud fra den nyeste viden om skolebyggeri.

– I 2020 startede vi Drive det mest naturlige sted i verden – Billund, Børnenes Hovedstad. En by, der virkelig er ambitiøs, når det gælder tilbud til børn. De samme tårnhøje ambitioner har vi med den nye skolebygning. Vi ønsker, at skolen skal blive intet mindre end verdens bedste for udsatte børn og børn med psykiske vanskeligheder, siger direktør i Drive, Christopher Moyell Juul

I Drive ligger fokus på at lade de fysiske rammer og læringsmiljøer positivt understøtte børns trivsel og udvikling. I den nye skolebygning, som kommer til at ligge mellem ISB og Travbyen har Drive været med til at præge rammerne fra starten, og ikke først når bygningen står færdig:

– Det er et privilegie at være med fra første streg, og vi er glade for, at skolen ikke alene bliver arkitektonisk smuk, men også er udtænkt og tegnet til at skabe optimale rammer for læring og trivsel, når man fx har ADHD eller autisme. Der er tale om design på et højt internationalt niveau, hvor alt fra klasselokaler og fællesrum til udendørsarealer understøtter legende, trygge, stimulerende og motiverende læringsmiljøer, siger Christopher Moyell Juul.

Bygningen, der har KIRKBI som bygherre, bliver også bygget ud fra nyeste bæredygtighedsprincipper. Og det er ikke kun selve bygningen, men også beliggenheden som nabo til den nye bydel Travbyen i Billund, de er glade for i Fonden Drive.

– Der ligger en stor gave i at blive et vigtigt bindeled mellem Billund midtby, ISB og den helt nye bydel. Vi glæder os til at spille en rolle i områdets udvikling og til forsat at samarbejde positivt med lokalsamfundet omkring børns uddannelse og udvikling. Nu i en endnu mere central placering i byen end tidligere, og helt tæt på skoven og bækken, siger Drive-direktøren.

Det er ikke kun skolens elever, der skal have glæde af den nye bygning.

– Skolen skal understøtte de overordnede mål for Børnenes Hovedstad ved at være centrum for nye erfaringer, viden og forskning indenfor skoleområdet. Vi håber, at bygningen og vores tilbud kan være inspiration til at skabe mere legende, inkluderende og rummelige læringsmiljøer. Både på special- og almenskoleområdet. Der er nemlig brug for, at fremtidens skoler kan tilbyde læringsmiljøer, som favner viften af børn med forskellige behov og profiler. Derfor håber vi på besøg fra professionelle fra både ind- og udland, når skolen står færdig i 2025. Vores skole skal gavne de mange, ikke de få, lyder det fra Christopher Moyell Juul.

Drives nye skole set indefra. Foto: Drive