Læserbrev: BUPL savner klarhed – hvad mener politikerne?


Der er indgået budgetforlig i Billund kommune og fra BUPL Sydjyllands side kan vi med glæde konstatere, at byrådet med budget 20 fortsætter den positive udvikling med at tilføre midler til dagtilbudsområdet. 2 mio. kr. fra 2020 og årene frem tilføres området (8 mio. over budgetperioden) for at styrke normeringen i børnehaver og vuggestuer. Det er tiltrængt.

Politikerne sender med budgetforliget også et signal om at de ønsker at fastholde den høje andel af uddannet personale og det er vigtigt for politikerne at pointere at pædagogiske assistenter også er at betragte som uddannet personale.

Pædagogiske assistenter er bestemt uddannet personale, men politikerne bliver nødt til at skabe plads til dem i den tekniske fordelingsnøgle, der lige nu hedder 70 % pædagoger og 30 % medhjælpere. For ellers efterlader det naturligt spørgsmålet, om det er den politisk vedtagne 70/30 fordeling, der ønskes at gøre op med.

Fasthold kravet om minimum 70 % pædagoger og skab plads til de pædagogiske assistenter i de resterende procenter. Det vil understøtte Billund kommunes intention om at fastholde den høje pædagogiske kvalitet. En intention BUPL Sydjylland gerne ser Billund kommune fortsætter og fastholder.

Pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere er med hver deres baggrund nøglepersoner i børnenes institutionsliv i det arbejdsfællesskab, der foregår blandt personalet i hverdagen.

BUPLs anbefaling er udover indførelse af minimumsnormeringer, et minimum på 80 % pædagoger.

Vores børn har krav på en høj andel af pædagogisk personale, også i Billund kommune.

Med venlig hilsen

Jonna Jul Gudmundsen, Formand for BUPL Sydjylland