Læserbrev: Vi skal videreudvikle Grindsted som stærk by

Foto: Billund Kommune


Grindsted er en stærk by med et engageret sammenhold og frivillige kræfter, som skaber noget godt for hinanden – uanset alder. Derfor står vi på et solidt fundament, når vi politisk ønsker at udvikle byen.

Jeg er stolt over de mange konkrete udviklingsprojekter, der er på tegnebrættet for at skabe mere liv og aktivitet i Grindsted. For det kræver, at mulighederne og tilbuddene er der, hvis vi skal lykkes med at flytte mennesker til og rundt i byen.

Derfor er det positivt, at to jyske erhvervsudviklere går med planer om at opføre Danmarks største Retail Park med et samlet areal på 160.000 m2 ved Vejle Landevej ved Grindsted. Der er ingen tvivl om, at det er et visionært projekt, der kan få stor betydning for kommunens udvikling og samtidig understøtte vores vision om stærke byer i hele kommunen. Dette vil understøtte, at borgerne fremover foretager så meget som muligt af deres handel lokalt i Billund Kommune.

For manglen på store udvalgsvarebutikker i kommunen betyder, at der i dag bliver handlet en del i oplandsbyer som Vejle, Herning, Esbjerg og Kolding. Forhåbentlig kan det nye butiksområde være med til at sikre, at både borgere og turister får langt bedre mulighed for at handle et bredere sortiment lokalt til gavn for kommunens erhvervsdrivende.

Samtidig skal der mere og andet til at skabe en attraktiv bymidte end et velfungerende handelsliv. I Billund Kommune arbejder vi derfor på flere projekter, der udvikler Grindsted bymidte. Som en ud af i alt 14 byer i Danmark er Grindsted udvalgt til forsøgsordningen ”Frie Bymidter”, som de kommende fem år skal arbejde med indsatser, der kan skabe mere liv og aktivitet i bymidten. Og vi får kun flyttet flere til byen, hvis det sker i et fællesskab mellem private og kommunale initiativer og projekter.

Derfor er det positivt, at Junge Byg A/S har planer om at opføre fem nye ejendomme i bymidten. Ejendommene skal opføres i en åben struktur, der passer ind i omgivelserne, så de passer ind i bymidtens arkitektoniske traditioner, udtryk og kulturhistoriske sammenhæng.

Det er et rigtigt spændende projekt, der harmonerer med vores politiske ønske om at understøtte Grindsted som en stærk by. Samtidig kan vi skabe en smuk ramme om en bymidte, hvor hverdagslivet udfolder sig. Jeg ser derfor frem til, at vi skal arbejde videre med projektet og de muligheder, det giver.

Når vi tiltrækker flere til bymidten i en by med et så stærkt lokalt sammenhold, kræver det gode kommunale faciliteter, hvor borgerne kan mødes på kryds og tværs. Derfor bliver det rigtig godt, når vi i efteråret åbner et nyt hus, hvor frivillige foreninger kan samles og sammen tilføre mere liv til Grindsted bymidte. Samtidig glæder jeg mig til, at vi kan åbne den nye tandklinik i Grindsted. Udover at sikre bedre kvalitet i tandplejen for kommunens børn og bedre faglige miljøer for kommunens tandlæger, skal den nye klinik øge antallet af besøgende i bymidten med deraf afsmittende aktiviteter.

Som borgmester er jeg stolt over, at vi sammen med de private aktører skaber en række initiativer, der både enkeltvist og tilsammen tiltrækker flere borgere til og rundt i Grindsted. Det er nemlig de små brikker, der skal til for, at det samlede puslespil går op, så vi sammen sikrer den bedst mulige udvikling for Grindsted.

Venlig hilsen

Stephanie Storbank, borgmester, Billund kommune.