Læserbrev: Den Grønne Liste klar med valgprogrammet


Stort set hele valgprogrammet for Den grønne Liste er nu klar til offentliggørelse. Vi vil tage et opgør med de tåbelige regler, der forhindrer udnyttelse af kommunal solcelle- og vindmølleenergi. Der skal opsættes solceller på alle de kommunale bygninger.

Den politiske udvalgsstruktur skal ændres, og der oprettes et nyt udvalg, der samler al forebyggelse og sundhedsarbejde. Ud fra devisen ”Hvad kan jeg selv gøre” i sundheds- og forebyggelsesarbejdet oprettes et frivilligt korps af borgere, der har gennemgået sygdomsforløb, og som er villige til at være kontaktpersoner for sygdomsramte i kommunen.

Økonomiudvalget bliver til ”Udvalg for økonomi, planlægning, beskæftigelse og personale.”

Børne- og Kulturudvalget bliver til ”Udvalg for pasningstilbud, undervisning, idræt og kulturel udvikling”

Social- og Sundhedsudvalget bliver til ”Udvalg for integration, ældre, pleje og omsorg”

Teknik- og Miljøudvalget bliver til ”Udvalg for teknik, trafik og miljø”

Der skal der laves en udviklingsplan for Grindsteds bymidte, så den fremtræder attraktiv og spændende.  Billund har Skulpturstien, og Grindsted har Å-stien. Stierne fra Engsøen, langs kanalen, langs de små søer i bymidten, langs Anlægget og bag Rådhuset udbygges med fastbelægning/flisebelægning, så det bliver nemt at færdes på stierne. De udbygges bag Grindsted Sygehus og kirken og føres frem til Østerbrogade. Der henvises til kirken, Apoteket og det gamle museum, hvor der ligeledes opsættes standere med kortfattede historiske oplysninger.

Jernbane-natur: Billund kommune overtager jernbaneskinnerne fra rutebilstationen og til den nordlige udkant af Krogager. Den tilgroede banestrækning renses, der lægges stenmel mellem skinnerne fra Plagborgvej til Vesterhedevej – evt. helt til Krogager. Skinnerne bevares til skinnecykling.

Magion skal have mulighed for at vokse og vækste. Renovering af Musikcentralen, der omdannes til spændende spillested. Sportshotel og nye lokaler skal fremmes med kommunal hjælp.

Grønne bo- og levevilkår: Når planlægningen af de nye udstykninger langs Morsbølvej går i gang, skal der nytænkes udstykningsmuligheder. Her kan der bygges fællesboliger/bofællesskaber til unge familier med børn eller familier og ældre, der har lyst til at skabe nye livsrammer sammen med andre. Der indrettes områder med aktiviteter, der samler både børn, unge og ældre i området.

 

Mange venlige hilsner

Kai Bayer og Christina Lebech Rønne, kandidater, Den grønne Liste / Udvikling med omtanke