Læserbrev: En ny klimalov


Hvis Danmark skal leve op til sine forpligtigelser i Parisaftalen fra 2015 om at modvirke den globale opvarmning, så kræver det en ny klimalov. Det har vi fra konservativ side foreslået, for at vi kan finde løsninger i fællesskab. Løsninger til gavn for vores klima – det skylder vi vores børn, børnebørn og hele Danmark.

Det Konservative Folkeparti var det eneste borgerlige parti, der stemte for Danmarks første klimalov i 2014, men vi ønsker at komme videre, og derfor foreslår vi blandt andet nationale klimamål med femårige reduktionsmål femten år frem. De skal blandt andet indeholde CO2 budgetter for de forskellige sektorer, så det garanteres, at de hver især når deres reduktionsmål.

Et andet af de konkrete bud på, hvad en ny klimalov skal indeholde, er en grøn trepartsforhandling, bestående af Regeringen, erhvervslivet og et styrket klimaråd. Sammen skal de sætte konkrete mål, for hvordan Danmark når klimamålene. Klimarådet blev oprettet, da den nuværende klimalov blev vedtaget i 2014, som et rådgivende organ. Fra konservativ side ønsker vi at gøre klimarådet til en ligeværdig forhandlingspart, så vi får mest mulig ud af landets dygtigste klimaeksperter og deres viden. Derfor skal der tilføres flere ressourcer.

Det er afgørende, at der sættes ind nu, hvis Danmark skal leve op til sine forpligtigelser i den internationale Parisaftale fra 2015 om at modvirke den globale opvarmning og for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader.

For et sundere og grønnere Danmark.

 

Med venlig hilsen

Katri Søgaard, Grindsted – Folketingskandidat, Det Konservative Folkeparti