Læserbrev: Grindstedforureningerne


Vi skal have ryddet op i Grindsted. Det håber jeg vi alle er enige omkring. Det er desværre en langsommelig proces.

Lige nu er der ikke kendte metoder til oprensningen i Grindsted. Derfor er analysefasen nødvendig, selvom den tager tid. Der er ingen smart og færdig metode opfundet, der kan rense den meget komplekse forurening.

Oprensningsmetoderne skal først udvikles. Dette arbejde forventes at kunne testes fra 2024 og først derefter vil rensningen finde sted. Hvor lang tid det vil tage, det vides desværre ikke endnu.

Desværre ser det ikke for godt ud med forureningen, fra den gamle losseplads i Grindsted (Grindsted Syd) Regionen er i gang med at undersøge forureningsfanen nu og der er fra kommunen lavet en teknisk anbefaling om stop for havevand fra private boringer ud fra et forsigtighedsprincip.

Hvis jeg kommer i byrådet, vil jeg arbejde for et større fokus på Grindstedforureningerne. Jeg vil desuden arbejde for om Dalsmose Sø og Tronsøen, evt. skal undersøges.

I begge søer kan der være ophobet miljøfremmede stoffer i bundsedimentet som følge af tidligere tiders vandtilførsel. Tronsøen er det ligefrem forventeligt at den er påvirket af de miljøfremmede stoffer som er oplagret der, fordi den er beliggende i forureningsfanen fra Banegravsdepotet og fabriksgrunden.

Venlig hilsen
Jill Isabel Flores í Toftum, Byrådskandidat for socialdemokratiet i Billund Kommune