Læserbrev: Ønsker en redegørelse


Mandag den. 30. oktober 2017 kunne man på TV Syd høre en tillidsrepræsentant fra BUPL sige, at normeringen er for dårlig, en journalist fra TV syd sige at i perioder var der en pædagog, der havde opsyn med 17 til 25 børn i Billund kommune.

Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, for hvad hvis et barn kommer til skade og skal have lægehjælp eller, hvis der sker en uforudset ting på legepladsen, hvad så, det her har ikke noget med normering at gøre, det er dårlig planlægning.

Billund kommune passer 1032 børn i daginstitutionerne, til det er der 230 fuldtids stillinger.

Derfor har jeg bedt forvaltningen inden weekenden komme med en redegørelse for de forhold, som der blev henvist til, og på hvilke institutioner, det gør sig gældende. Hvad vil man fremadrettet gøre for at undgå lignende situationer. Hvis der er lignende situationer, hvordan vil man så informere det politiske ansvarlige udvalg og den pågældende forældrebestyrelse?

Den 22. september udtaler Formanden for BUPL Jonna Gul Gudmundsen, at ”BUPL er tilfreds med Billunds budget 2018”, dejligt for vi har i de seneste og de kommende år haft stor fokus på børnepasningsområdet. I årene 2016 – 17 – 18 er der hvert år afsat flere penge til området. Venstre ønsker så gode forhold for vores børn som muligt, det samme ønsker vi for alle kommunens personalegrupper.

Med venlig hilsen

Ib Kristensen (V), Borgmester, Billund kommune