Trivselsdag for børnefamilier i en digital hverdag

Foto: Billund kommune


Billund Kommune ønsker at skabe gode rammer for, at børn, unge og familier kan trives. I den forbindelse fylder debatten om det digitale og skærmbruget meget. For hvad betyder det for børns, unges og familiens trivsel? Hvordan er det gode forældreskab og samarbejde med andre med ansvar? Det sætter vi fokus på til en trivselsdag den 6. april i Magion i Grindsted.

Forældre i Billund Kommune inviteres til en dag, hvor man kan møde hinanden, tale om og sammen få idéer til:
• At støtte op om jeres børns trivsel og sunde digitale vaner i hverdagen
• Legende og fællesskabende aktiviteter, alle kan gå i gang med
• At forstå børnenes og unges perspektiver
• At tackle dét, der er svært på en ’god nok’ måde

– Alle fortjener et børne- og familieliv i trivsel. Det handler blandt andet om trygt at turde være sig selv, at lege, udvikle sig og at være sammen. Både derhjemme, i dagtilbuddene, i skolen, på arbejde og i fritiden. Sunde vaner i hverdagen er med til at sikre en grundlæggende trivsel, der gør, at vi kan have det godt med os selv og i fællesskab med andre – og at vi kan tackle små og store udfordringer. Jeg glæder mig derfor til en dag sammen med forældre fra hele Billund Kommune, hvor vi som hjemsted for Børnenes Hovedstad sætter fokus på, hvad det digitale betyder for vores børn, unge og familiers trivsel, siger Stephanie Storbank, borgmester i Billund Kommune.

Formålet er at give forældrene en dag, hvor de kan mødes, tale med andre forældre og få idéer med hjem til at forstå og støtte deres børns trivsel og sunde digitale vaner. Ja, også egne vaner, for vi lever i en digital hverdag. Fokus vil under konferencen være på at hjælpe hinanden med de gode vaner, så børn og unge trives bedre med mere leg og samvær, med legende og balanceret skærmbrug, bedre søvnvaner og meget mere.

– Vi ønsker, at forældrene oplever en dag, hvor de er i centrum med dét, de er optaget af omkring deres børns trivsel og sunde vaner i hverdagen. Med og uden skærme. Vi inviterer til en inspirerende dag med dialog om sunde vaner, legende samvær og nysgerrighed på forskellige og fælles behov i familien. Vi glæder os til oplæg, dialoger, workshops og til at møde en masse forældre, siger Kim Nordfeldt Thomsen, direktør for CoC Playful Minds, som arrangerer trivselsdagen i samarbejde med Billund Kommune.

Program den 6. april 2024 hos Magion i Grindsted

Under Trivselsdagen får du: Oplæg, workshops, dialog med andre forældre og pauser med kaffe, te, vand, brød, frugt, frokost og sødt.

09:30 Dørene åbner (der serveres kaffe, te og en bid brød).
10:00 Velkommen v/bl.a. borgmester Stephanie Storbank med fokus på hvorfor Billund Kommune sætter fokus på trivsel.
10:20 Børn og unges trivsel i en digital tidsalder. Oplæg v/David Madsen, psykolog og stifter af Dansk Behandling for Computerspil- og Onlineafhængighed. Han sætter fokus på, hvordan skærmforbrug påvirker livskvalitet.
11:25 Vælg mellem 3 forskellige workshops

  • 1) Dialogspil om digitale fællesskaber v/Center for Digital Pædagogik
  • 2) Legens betydning: Nærvær, glæde og følelsesmæssig regulering v/ Henriette Lindhardt, PPS og Lise Berg, Familiehuset, Billund Kommune,
  • 3) Børn som medskabere af rum til leg og fællesskab v/Dansk Center for Undervisningsmiljø.

12:15 Frokost
13:00 Børns trivsel, og hvorfor forældre skal gøre langt mindre, end de tror. Oplæg v/Lene Tanggaard, Professor v. institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet og Rektor for Designskolen Kolding.
13:45 Dialog og opsamling.
14:00 Farvel og tak for i dag.

Husk at tilmelde dig
Af hensyn til dagens forplejning er tilmelding påkrævet. Tilmeld dig ved at sende en mail til tilmelding@billund.dk senest den 29. marts.