Læserbrev: V fører skræmmekampagne


Venstre fører skræmmekampagne og partiets friskolesnak er utilstedelig.

Både som tidligere skoleinspektør i folkeskolen og som politiker mener jeg, det er vigtigt, at en kreds af borgere har mulighed for at oprette en friskole. Der skal være et alternativ til folkeskolen for elever og forældre.

Jeg går også ind for det frie valg. Men jeg går ikke ind for, at de private tilbud – som eksempelvis privatskoler og privathospitaler, skal favoriseres økonomisk på bekostning af fællesskabets tilbud, sådan som Anni Mathiessen og de borgerlige politikere ønsker det.

Det passer ikke, at antallet af friskoler vil falde med mindre støtte – det har ikke hold i virkeligheden. I 2010 sænkede netop en borgerlig VKO regering koblingsprocenten til 71, som Socialdemokratiet foreslår det nu – og dengang betød det ikke lukninger. Der kom ikke færre friskoler – der kom flere.

Årsagen til, at der er kommet færre skoler i de små lokalsamfund i Danmark er først og fremmest Lars  Løkkes egen kommunalreform.

Det hører også med, at den borgerlige regering de senere år har lavet besparelser i folkeskolen for mere end en milliard kroner – samtidig med, at privatskolerne altså har fået tilført flere resurser. Det mener jeg er en skæv borgerlig ideologisk politik, som jeg er modstander af. For de 350 millioner kroner, der er givet til friskolerne, kunne man ansætte 600 lærere i folkeskolen.

Jeg har både flere forældre og skoleledere fra lokale friskoler i mit politiske netværk. Nogen advarer kraftigt mod at sætte koblingsprocenten ned, andre siger, det er træls men langt fra betyder en katastrofe eller lukninger.
Jeg ønsker en stærk folkeskole, som er forældres primære førstevalg af skole – og jeg bakker også op om, at vi også har et alternativ med gode velfungerende friskoler – som skal tage et socialt- og samfundsmæssigt, ansvar.
Og jeg bakker naturligvis op omkring vores lokale friskoler, der gør det godt. Jeg er meget bevidst om, at det er vigtigt at have en skole i et lokalsamfund.

Bedste hilsener
Troels Ravn,  MF (S), Formand Social-, Indenrigs- og Børneudvalget