Læserbrev: Vederlag bør først reguleres i 2018


Jeg kan sagtens forklare hvorfor jeg som byrådsmedlem selvfølgelig skal tage imod et højere vederlag her og nu – men jeg kan simpelthen ikke forsvare dette.

Vederlag er for mig ikke løn, det er en ydelse man får for at bidrage til en samfundsopgave som man har påtaget sig af interesse – forhåbentligt. For mig et plaster på såret, ikke mindst til min familie for det afsavn de har, i forhold til mit fravær i hjemmet.

Jeg har en meget fleksibel arbejdsgiver – havde jeg ikke det – tabte jeg nok nærmest penge på at bruge min tid på byrådsarbejde og på at købe mig til denne “frihed”.

Pengene for denne vederlagsstigning skal findes indenfor nuværende budget, som er forhandlet på plads for 2017 – jeg kan simpelthen ikke forsvare at andre (udvalg, foreninger ect….) skal udvise mådehold og respekt for allerede indgået aftaler – men at vi så tager hvad vi kan få, når muligheden byder sig.

Derfor er min indstilling klar, selvfølgelig skal vederlag reguleres også i forhold til nuværende styrelsesvedtægter – men først med virkning per 1. januar 2018.

 

Med venlig hilsen

Ulrich Kristensen, byrådsmedlem for Venstre, Billund