Løkke besigtigede forureningen i Grindsted


Statsminister Lars Løkke Rasmussen var i går eftermiddag på besøg i Grindsted for at høre om forureningen. Først besøgte han Banegravsdepotet, hvor Grindstedværket i perioden fra 1934-1962 deponerede stort set alle affaldsprodukter på fast form fra virksomhedens produktion.

Efterfølgende gik turen til Engsøen. Søen blev oprindeligt anlagt som en del af spildevandsrensningen af spildevand fra ”det blå system” fra det tidligere Grindstedværket. Søen fungerede frem til 1998 som renseanlæg for overfladevand og lettere forurenet spildevand. På grund af tidligere tiders udledning af spildevand er der ophobet kviksølv på søens bund.

– Jeg er meget glad for, at landets statsminister Lars Løkke Rasmussen valgte at komme på besøg og høre om denne store generationsforurening i Grindsted. Det er nemlig afgørende, at også statsministeren selv har fået syn for sagen og hørt om denne meget store forurening, lyder det i en pressemeddelelse fra Venstres lokale folketingsmedlem, Anni Matthiesen.

Hun føler sig helt overbevist om det rigtige i at samle de store forureningsopgaver  – som Grindstedforureningen – hos Staten, fordi det kræver rigtig mange millioner at nå i bund med de 9 generationsforureninger, som er her i Danmark.

– Derfor bliver det også uanset hvad, nødvendigt at Folketinget får ansvaret for at afsætte midler til at fjerne disse store forureninger. Derfor bør ansvaret også samles hos Staten, siger Anni Matthiesen.