Staten skal være med til at rydde op


Staten må på banen, hvis der skal ryddes op efter forureningen i Grindsted. Det blev konklusionen på et møde mellem Billund kommune og Region Syddanmark fredag over middag.

Parterne blev enige om at invitere miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og de lokalt valgte folketingsmedlemmer til en besigtigelsestur til de forurenede områder i Grindsted, så han og Folketinget kan få et opdateret billede af forureningssituationen i byen.

Derudover var regionen og kommunen også meget interesseret i at sikre, at borgerne til enhver tid er velinformeret om forureningssituationen. Derfor inviteres borgerne snarest til et informationsarrangement, der vil blive afholdt, hvor forureningen er.

– Forureningen i Grindsted er ikke nogen ny opgave. Vi har monitoreret og undersøgt forureningen løbende for at sikre, at borgerne kan færdes trygt i byen. Men forureningen i Grindsted er en samfundsopgave af en type, som vi slet ikke har penge nok til. Så vi må have staten på banen, hvis der på et tidspunkt skal ryddes op, siger Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Region Syddanmark har foreløbig brugt 13 millioner kroner og syv årsværk i arbejdet med at håndtere forureningen efter Grindstedværket i Grindsted by.