Stor tilfredshed blandt syddanske skadestuepatienter


Patienterne på de syddanske akutmodtagelser og akutklinikker er nogle af de mest tilfredse i landet, viser ny undersøgelse. Men den viser også at der mangler information om ventetiden ved skadestuebesøg.

– Når man kommer til akutmodtagelserne eller akutklinikkerne, så er det ofte fordi, at man er kommet pludseligt til skade eller er ramt af akut sygdom. Det er en svær situation at stå i, og derfor glæder det mig, at så mange mennesker er tilfredse med den hjælp, de får, siger formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S).

Men det er ikke lutter tilfredshed det hele. Ifølge undersøgelsen mente 40 pct af patienterne ikke at de blev godt nok informeret om udviklingen i ventetiden fra ankomst til undersøgelse.

– Der er bestemt plads til forbedringer. Når man ringer til skadevisitationen, så får man jo en vejledende tid, men der kan selvfølgelig ske hændelser, der gør, at den tid ikke holder. Personalet er meget opmærksomme på at melde ud, når det sker, men undersøgelsen tyder på, at det er noget, som vi skal have et endnu skarpere fokus på, siger Poul-Erik Svendsen.

Undersøgelsen er foretaget blandt 4.801 skadestuepatienter i hele Region Syddanmark i perioden 24. august til 13. september 2018.