Tunnelen under Grindstedvej fjernes


Det er efterhånden nogen tid siden, at tunnellen under Grindstedvej i Billund blev afspærret og fyldt med jord, og nu er det så tid til, at den helt skal fjernes.

Det sker som et led i etableringen af det nyt Butikstorv i Billund.

Det betyder, at Grindstedvej mellem ABC-rundkørslen og Kastanjerundkørslen vil være spærret for biler, gående og cyklende i perioden fra mandag den 3. februar og ca. to måneder frem mod primo april.

Billund kommune har haft Billund Handelsforening inddraget i beslutningen af, hvornår det ville være bedst at udføre arbejdet og dermed spærre vejstrækningen.