Valgmøder skal få de unge til at stemme


I bestræbelserne på at øge valgdeltagelsen til efterårets kommunal- og regionsrådsvalg, afholder Region Syddanmark sammen med flere syddanske erhvervsuddannelser ungevalgmøder blandt de studerende på erhvervsuddannelserne – blandt andet på Grindsted Landbrugsskole.

– Det er en utraditionel type valgmøder, og vi håber, at de kan medvirke til, at de studerende får øjnene op for de muligheder, der ligger i at benytte deres stemmeret.  Unge har generelt en lav stemmeprocent, og det gælder særligt unge på erhvervsuddannelserne. Møderne skal være med til at styrke kendskabet til regionerne og skærpe interessen for, hvad en stemme til regionsvalget kan betyde, siger Regionsdirektør i Region Syddanmark, Jane Kraglund.

På møderne deltager 4-6 regionale politikere, som har en aktiv rolle, der blandt andet indebærer, at de skal være en del af en samtalesalon. Danske Regioner har sammen med Ungdomsbureauet udviklet et koncept for møderne, der gør, at det ikke bare bliver en klassisk paneldebat. Under møderne skal de studerende være både fysisk og mentalt aktive, og de kommer til at indgå i dialog med både hinanden og de deltagende regionale politikere.

I Billund kommune finder ungevalgmødet sted på Grindsted Landbrugsskole den 31. oktober fra kl. 12.30.