§17 stk 4-udvalg har afleveret sit forslag

Ni måneder har den været undervejs – den nye Kultur- og Fritidspolitik, som et specielt nedsat udvalg har arbejdet hårdt på at få skruet sammen. Blandt andet via 11 workshops har det syv mand store Paragraf 17 stk. 4 udvalg inddraget borgerne i Billund kommune, som har haft alle muligheder for at sætte deres aftryk på den nye Kultur- og Fritidspolitik.

Arbejdsprocessen frem mod det færdige resultat har været bredt forankret, og det er en meget tilfreds formand, Lars Hansen, der ser tilbage på processen og på resultatet:

– Udvalget har arbejdet godt og konstruktivt og rigtig meget i de ni måneder, og vi har fået indspark og ideer fra rigtig mange sider. Fra børnene til de ældste, aktive kultur- og idrætsildsjæle i vores kommune, fra andre kommuner og fra fagpersoner, siger Lars Hansen.

Opgaven lød, at § 17 stk. 4 udvalget skulle formulere et konkret forslag til en ny kultur- og fritidspolitik, der skulle indeholde ”en samlet vision for kultur- og fritidsområdet og fastlægge mål og retning for den fremtidige udvikling af området”.

– Billund Kommune er i forvejen kendetegnet ved et bredt forenings- og kulturliv og rigtig mange har budt ind med værdifulde forslag og ideer. Det har givet os forudsætningerne for at formulere et forslag, der tager udgangspunkt i Billund Kommunes behov og muligheder inden for Kultur- og Fritidsområdet, siger Lars Hansen.

Han har nu overdraget politikken til Børne- og Kulturudvalget, der har den på dagsordenen på mødet i morgen.

 

Deltagerne i paragraf 17. stk. 4 udvalget var:

  • Steen Appelon, der var indstillet af Kulturelt Samråd og Billund Friluft og som repræsentant for Kulturlivet.
  • Mads Helbo, som var indstillet af Magion Grindsted og repræsentant for kulturlivet.
  • Ole Velo Jensen, indstillet af flere foreninger i Vorbasse og repræsentant for fritidslivet.
  • Ole Nielsen, Sdr. Omme, indstillet af flere foreninger i Sdr. Omme og repræsentant for fritidslivet.
  • Lars Hansen, Formanden og valgt af Byrådet.
  • Kris Skriver, valgt af Byrådet.
  • Jørn Poulsen, valgt af Byrådet.