4,4 mio. skatteborgere kan se deres årsopgørelse for 2014 på mandag 9. marts, meddeler Skat. 


4,4 mio. skatteborgere kan se deres årsopgørelse for 2014 på mandag 9. marts, meddeler Skat. 

“Rigtig mange borgere har ikke noget at selvangive, da Skat efterhånden får de fleste oplysninger automatisk. Men derfor skal man alligevel kontrollere tallene og oplyse, hvis man har ændringer eller tilføjelser. Det gælder f.eks. befordringsfradrag og evt. lejeindtægter,” siger Richard Hanlov, underdirektør i Skat til Børsen.

Man går som sædvanlig ind på skat.dk for at se sin opgørelse.

For 2014 prøver Skat noget nyt, her overføres automatisk visse oplysninger fra forskudsopgørelsen 2014 til årsopgørelsen.

“Vi har tidligere oplevet, at mange ikke kunne forstå, at når de havde indtastet oplysninger til forskudsopgørelsen, så skulle de indtaste dem igen i årsopgørelsen. Derfor overfører vi som noget nyt i år automatisk visse beløb fra forskudsopgørelsen til årsopgørelsen,” siger Richard Hanlov til Børsen.

Befordringsfradraget overfører Skat bl.a. automatisk, hvis lommeregneren i skat.dk’s tastselv-system til at beregne fradraget har været benyttet, og der ikke er i løbet af året er skiftet arbejdsplads. Derudover overføres rejseudgifter, anden personlig indkomst, fradraget i personlig indkomst, samt anden kapitalindkomst og lejeindtægt.

Men skat fortæller at også her skal man selv tjekke, om tallene stemmer i årsopgørelsen. 

7. april – lander overskydende skat på din Nemkonto

Overskydende skat vil blive udbetalt på din Nemkonto den 7. april, og det gælder for de ændringer der er indberettet inden den 26. marts. Ændrer man noget i sin opgørelse derefter, kommer der en ny årsopgørelse, og efterfølgende eventuel ny udbetaling eller opkrævning

Hvad er nyt i årsopgørelsen for 2014?

Enlige forsørgere får op til ekstra 17.700 kr. i beskæftigelsesfradrag, se Beskæftigelsesfradrag.

2014 er foreløbig sidste indkomstår, hvor det er muligt at få håndværkerfradrag (servicefradrag, også kaldet BoligJob-ordningen), se Håndværkerfradrag.

Du får ikke en ejendomsvurdering for indkomståret 2014, se Ejendomsvurdering.

Børnebidrag, der er oplyst i forbindelse med årsopgørelsen 2013 bliver reguleret og automatisk overført til borgerens årsopgørelse for 2014. Fradraget bliver dog ikke overført, hvis barnet er fyldt 18 år, eller forældre og barn er flyttet sammen igen, se mere Børnebidrag.

Felt for fx renteindtægter og renteudgifter bliver låst. Borgeren kan dog overføre de indberettede renter til ægtefælle og til virksomhed i TastSelv. For de ikke-digitale er det muligt at gøre det via en blanket, se Retsinformation.dk  om udvidelse af feltlåsning.

SKAT overfører automatisk disse oplysninger fra borgernes forskudsopgørelse for 2014 til årsopgørelsen:

 • Befordringsfradraget: fradraget bliver overført, hvis lommeregneren i TastSelv er blevet anvendt til at beregne fradraget, og der ikke er skiftet arbejdssted efterfølgende
 • Rejseudgifter
 • Anden personlig indkomst
 • Fradrag i personlig indkomst
 • Anden kapitalindkomst
 • Lejeindtægt

SKAT tilbageholder borgerens overskydende skat, hvis borgeren har:

 • Overskud af virksomhed fx pga. forældreudleje eller solceller, som du skal indberette, se mere Forældrekøb og Solceller.
 • Solgt værdipapirer, hvor SKAT ikke kan beregne den fulde avance. Borgeren får udbetalt overskydende skat ved at rette eller godkende årsopgørelsen i de ovenfor nævnte tilfælde.
 • Derudover tilbageholder SKAT borgerens overskydende skat, hvis denne har gæld til det offentlige. Skatten bruges til at dække gælden, og et evt. overskydende beløb sættes ind på borgerens Nemkonto.

Digital Post: Fra og med årsopgørelsen 2014 udsendes årsopgørelsen kun på papir til de borgere, der er blevet fritaget for Digital Post (eller ikke er omfattet af Digital Post). Alle andre får:

 • Hvis de har oplyst en mailadresse i skat.dk/tastselv: En mail om, at årsopgørelsen nu er klar – og med link til den.
 • Hvis de ikke har oplyst en mailadresse i skat.dk/tastselv: En mail i den digitale postkasse/eBoks om, at årsopgørelsen nu er klar – og med link til den.Cirka 10 procent af befolkningen er fritaget for Digital Post.
  Læs mere på skat.dk/digitalpost.

Årsopgørelsen på mobil.

Fra 2014 kan du også se årsopgørelsen på din mobil. For at tilføje eller rette tal på årsopgørelsen, skal du dog fortsat bruge en computer.

Årsopgørelsens historie

1903: Med indførelsen af indkomst- og formuebeskatning opstod behovet for, at folk selv angav, hvad de tjente og havde af formue. Det var frivilligt at indsende sin selvangivelse, men hvis man ikke afleverede den, skønnede ligningsmyndighederne, hvad man skulle betale i skat.

1946: Ved pengeombytningen og formueopgørelsen efter Anden Verdenskrig kom det frem, at folk havde en større formue, end skattemyndighederne kendte til.
Altså havde skatteligningen ikke været effektiv nok indtil da. Der blev gennemført en kontrollov, der gjorde det muligt for ligningsmyndighederne at få oplysninger, der kunne bruges til at efterkontrollere skatteydernes opgivelser på selvangivelserne. Selvangivelsespligt for formuer blev indført, og arbejdsgiverne skulle oplyse om udbetalte lønninger.

1977: Oplysningspligten blev udvidet til, at bankerne skulle indberette de renteindtægter, der var tilskrevet de enkelte kontohavere, og selvangivelsen for almindelige lønmodtagere blev udskilt som en selvstændig blanket, der var mere enkel end hidtil.

1982: Der blev gennemført en reform af selvangivelsesordningen. Skattevæsenet ønskede at tilbyde skatteydere med ukomplicerede skatteforhold en fremrykket slutopgørelse. Den nye selvangivelse indeholdt et antal gule felter med oplysninger, som skatteyderen ikke behøvede at udfylde, hvis han eller hun var enig i disse. Det drejede sig især om løn, dagpenge, uddannelsesstøtte og oplysninger fra pengeinstitutter. Hvis skatteyderen ikke havde ændringer, kunne han eller hun nøjes med at underskrive og indsende selvangivelsen.

1994: Med TastSelv blev det muligt at indtaste oplysninger om ændringer i den fortrykte selvangivelse via telefon, så de automatisk blev registreret. Året efter blev det muligt at foretage rettelser over internettet.

2008: Fra 2008 blev selvangivelsen afskaffet, hvorefter alle almindelige skatteydere fik en årsopgørelse med det samme. Proceduren blev herefter, at man skulle rette i denne årsopgørelse.

Kilde: skat.dk