59,8 mio. kr. til syddansk kræftbehandling

Foto: Sygehus Lillebælt


Regionsrådet i Region Syddanmark har godkendt fordelingen af 59,8 mio. kr. til kræftbehandling i regionen i 2024. Pengene kommer fra en aftale om midler til en ekstraordinær indsats inden for kræftområdet vedtaget af Danske Regioner og regeringen.

En del af pengene er øremærket på forhånd, men godt 47 mio. kr. har regionsrådet besluttet at bruge til at øge behandlingskapaciteten og udvikle den syddanske kræftbehandling.

– Vi støtter tiltag, der skal være med til at styrke den kræftbehandling, vi kan tilbyde syddanske patienter. Derfor vil vi uddanne flere speciallæger inden for udredning og diagnosticering, så vi får flere ressourcer til enten at få afklaret mistanke om kræft eller få startet kræftbehandling op hurtigt, når det er nødvendigt. Og så vil vi prøve at betale operationspersonale og medarbejdere på nogle af regionens kræftafdelinger, når de tager ekstraarbejde og hjælpe kolleger på andre sygehuse, så vi dagligt kan komme i bund med operationer og analyser af prøver og scanningsbilleder og dermed give kræftpatienterne hurtigere behandling og svar på deres undersøgelser, siger formanden for regionens Sundhedsudvalg, Mette With Hagensen.

De penge der allerede er øremærket – godt 12 mio kroner – skal fordeles på tilskud til tandpleje for både kræftpatienter og andre patientgrupper, hvis behandling har påvirket deres tandsundhed, og til at styrke den eksisterende patientrådgivning i regionen og medfinansiering af en administrativ specialenhed i Region Hovedstaden, som bl.a. skal overvåge regionenernes kapacitet og behandling af kræftpatienter og understøtte samarbejdet på tværs af regionerne på kræftområdet.

– Hver tredje dansker bliver ramt af kræft, inden de fylder 75 år, og derfor giver det god mening at styrke kræftbehandlingen og behandlingen af de senfølger, som kræften medfører. Vi ved, at kræftbehandling, især strålebehandling, kan give senfølger i form af alvorlige tandproblemer som f.eks. nedbrydning af knogle i kæberne, flere huller og skrøbelige tænder. Så nu tilpasser regionerne i fællesskab tilskudsordningen for tandbehandling, så endnu flere patienter kan få tilskud, når de går til tandlægen – ikke bare i Region Syddanmark men i alle fem regioner, siger Mette With Hagensen.