Fremgang i ansøgertallet til Grindsted Gymnasie- og Erhvervsskole

Rektor på Grindsted Gymnasie- og Erhvervsskole, Gitte Vest Barkholt glæder sig over fremgang i ansøgertallet.


Med 86 ansøgninger til STX-linjen og 51 på HHX kan Grindsted Gymnasie- og Erhvervsskole konstatere fremgang i ansøgertallet til det kommende skoleår. Ikke voldsom fremgang, men dog en fremgang. Samtidig ligger ansøgertallet til HF og EUD på samme niveau som sidste år, mens HTX er gået voldsomt tilbage:

– Det er det samme på landsplan – både at HHX går massivt frem og nedgang på HTX-uddannelsen, siger rektor på GGES, Gitte Vest Barkholt i en kommentar til ansøgertallet.

Dermed er der status quo antallet af STX- og HF-klasser efter sommerferien – medmindre der dukker endnu flere elever op. Det kan der godt gøre til HF-klasserne:

– HF ændrer sig, så der kan godt nå at komme eftertilmeldinger ligesom sidste år. Her fik vi 37 – det samme som i år – men sidste år endte vi med nogle og halvtreds HF-elever, siger Gitte Vest Barkholt.

En lille nedgang kan der konstateres på HTX i Grindsted, hvor kun 14 har søgt ind på, men dermed følger skolen landstendensen, hvor HTX er gået voldsomt tilbage. Landstendensen viser også massiv fremgang på HHX-linjen og dét gør sig også gældende i Grindsted med de 51. EUD, som er en lille uddannelse i Grindsted, ligger på præcis samme antal ansøgere som sidste år, hvor 10 søgte ind på GGES.

Så selvom der ikke er tale om en revolutionerende stigning i ansøgertallet, så er det dog en stigning – og det vækker glæde på rektor-kontoret i Tinghusgade:

– Det er rigtig dejligt, at vi får totalt fyldt op på STX og også næsten på HHX. Og at det er fremgang på elevtallet i forhold til sidste år, siger Gitte Vest Barkholt.

Hun nævner flere mulige årsager til, at Grindsted Gymnasie- og Erhvervsskole fortsat kan trække elever til:

– Transporttiden indenfor Billund kommune betyder meget for nogen. Og kombineret med at Billund kommune i samarbejde med Sydtrafik tilbyder UngKort til 400 kroner for et kalenderår til ubegrænsede busrejser indenfor kommunegrænsen, så er det med til at holde mange af kommunens unge her. Og så hjælper det da også at Region Syddanmark har søsat NaboGo til unge studerende, der får tilskud til benzinen fra regionen ved at køre flere i samme bil, siger Gitte Vest Barkholt.