85 pct af børnene droppede nødpasning

Der var rigeligt med pædagoger på arbejde i Børnenes Univers Billund fredagen efter Kristi Himmelfartsdag. Der var nemlig tilmeldt 35 børnehavebørn og 6 vuggestuebørn til den fælles sampasning for alle tre enheder i Børnenes Univers Billund. Men eftersom hele 30 af de 35 tilmeldte børnehavebørn ikke kom alligevel, var der alt for meget personale på arbejde.

– Dagen før Kr. Himmelfartsdag kom der lidt frameldinger, så der skulle dukke 27 børnehavebørn og 6 vuggestuebørn op, men på selve dagen blev 4 meldt syge, 10 blev meldt fri på dagen og 9 gav ganske enkelt slet ikke besked om at deres barn ikke kom alligevel, lyder status nu fra institutionen.

Dermed stod Børnenes Univers med 5 børnehavebørn og 5 vuggestuebørn – og alt for mange pædagoger, der kunne have holdt fri. Altså skal de pædagoger formentlig holde fri på andre dage hvor der er fyldt med børn i institutionerne – og dermed rammes alle børn på normeringen. Også dem der fik meldt fra i tide.

– Dette er desværre et tilbagevendende problem og det gør, at det er rigtigt svært, at afstemme personaleressourcer efter antal børn. Vores fælles mål må være at bruge personaleressourcerne bedst muligt, lyder det i et fælles skriv fra dagtilbudsleder Kirsten Vestergaard og formand for børnehavebestyrelsen Lise Ross Enggaard.

De opfordrer derfor endnu engang forældrene til at overholde de deadlines der er for at melde ferie og fri – og melde fra sampasningen, hvis der er opstået mulighed for en fridag for barnet.

– Så kan nogle af de voksne få afviklet deres ferie/fridage, de dage, hvor børnetallet er lavest, skriver de to i meddelelsen.