Ældre Sagen har haft et godt år 2014 lyder det fra formand Christian Therkildsen


Ældre Sagens lokalafdeling i Billund har holdt årsmøde tirsdag, den 24. marts på Lindegården, og formanden Christian Therkildsen kunne med glæde fortælle de 75 fremmødte, at Ældre Sagen i Billund har vokseværk og nu har over 1200 medlemmer.

”Ældre Sagen har haft et godt år. Vi har i 2014 fået 156 nye medlemmer, og vi er nu 43 frivillige. Det er rigtigt godt,” sagde Christian Therkildsen.

I beretningen blev nævnt de mange aktiviteter og arrangementer, der i løbet af året er blevet tilbudt medlemmerne – bl.a. månedlige Søndagstræf på Lindegården og “Spis-sammen-søndage” på Billund Kro, julefrokost, nytårskoncert, éndagsture og en ferietur til Bornholm og Rügen. Stinne Kristensen fortalte om fremgangen i motionsaktiviteterne. Ældre Sagen har samarbejde med Motionscentret Falck Healthcare, og hver formiddag er der livlig aktivitet, da rigtig mange kombinerer de sociale relationer sammen med en god gang motion. Kirsten Brøndsted fortalte om IT-aktiviteter, der gennemføres sammen med Billund Bibliotek, og som også fremadrettet vil blive tilbudt.

På forårsprogrammet står udflugt til Hvide Sande og Anker Fjord Hospice og i juni en tur til Cirkusrevyen og Herlufholm Kostskole.

Lokalforeningens regnskab blev fremlagt af kasserer Erik Madsen.

Om de fremtidige visioner for 2015 fortalte Christian Therkildsen, at lokalafdelingen netop har sat gang i to projekter – “indkøbsven” og “værktøjskassen”.

Han påpegede videre, at Ældre Sagen netop i år har sat fokus på og lavet en folkebevægelse mod ensomhed.

”Mange af os kender nogle, der ofte føler sig ensomme, men ensomhed er desværre et tabubelagt område, og tabuet forstærkes af, at man ikke deler den med nogen.”

Han oplyste, at der skønnes at være 212.000 ensomme danskere, og målet med den folkebevægelse, 36 forskellige organisationer og offentlige instanser er gået med i, er at halvere antallet af ensomme i Danmark inden 2020.

Ensomhed kan heldigvis både forebygges og bekæmpes, men det kræver en stor og langvarig indsats. Det kræver en masse nye aktiviteter at bryde tabuet og tale om ensomhed ved at række ud og invitere andre ind i et fællesskab. Ældre Sagen er et godt eksempel på sådan et fællesskab. Det er derfor et godt sted at starte.

På årsmødet var der genvalg til formanden Christian Therkildsen og medlemmerne Connie Madsen og Finn Larsen. Stinne Kristensen ønskede ikke genvalg. Som nyt medlem blev Kirsten Jensen valgt. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er Kirsten Fernis, Anna-Lise Andersen og Kirsten Brøndsted.

Efter mange års engagement i Ældre Sagens bestyrelse har Stinne Kristensen efter eget ønske valgt at stoppe, men hun vil stadig være med i flere aktiviteter bl.a. indenfor motionsområdet. Formanden kvitterede Stinne for hendes store indsats i Ældre Sagen med gode ord og en gave.

Medlem af regionsrådet Preben Jensen gav efterfølgende deltagerne et indblik i aktuelle emner i Region Syddanmark – bl.a. inden for sundhed, sygehusstrukturen, ventetider og patientrettigheder. Miljø og råstoffer, forurenede grunde, råstofplaner, udbudsopgaver og store oprensnings-projekter i Region Syddanmark kom han også ind på.

Ældre Sagen var som afslutning vært ved servering af en varm ret – bøf med løg leveret af Billund Kro.

På billedet er det formanden Chr. Therkildsen, der overrækker Stinne Kristensen en gave som tak for hendes mangeårige indsats i Ældre Sagens bestyrelse.
På billedet er det formanden Chr. Therkildsen, der overrækker Stinne Kristensen en gave som tak for hendes mangeårige indsats i Ældre Sagens bestyrelse.