Alle Skjoldbjerg/Almstok-børn kommer med bus efter nytår

Foto: vorbasse.dk


Når skolen begynder igen efter juleferien den 4. januar 2016 er der skolebus til og fra Vorbasse skole til ALLE børn i Skjoldbjerg og Almstok. Det står klart efter at den politisk ansvarlige på området, Klara Lyskjær Noer, i sin egenskab som formand for Børne- og Kulturudvalget, har truffet en formandsbeslutning om at der straks etableres en løsning.

– Som omtalt i pressen og til byrådsmødet tirsdag den 15. december var der lagt op til en politisk behandling, men på baggrund af orientering om, at vejmyndigheden og politiet har vurderet Skjoldbjergvej som trafikfarlig, har jeg truffet en formandsbeslutning om, at der straks etableres en løsning, forklarer Klara Lyskjær Noer.

Dermed tilbydes alle elever i Skjoldbjergområdet, der tidligere har kunnet benytte rute 179, gratis kørsel med bus/taxa til og fra Vorbasse Skole. Ordningen træder i kraft fra den 4. januar og gælder i første omgang til afslutningen af skoleåret den 24. juni. Vorbasse Skole orienterer de enkelte børn og forældre om tidspunkter for afgang til og fra skole.

Derudover har Teknisk Udvalg i januar møde med Sydtrafik om mulige fremtidige løsninger. Samtidig er der i budgetforliget vedtaget, at der skal iværksættes et arbejde med mobilitet i landdistrikterne.

– Vi er bevidste om, at der er andre problemstillinger i forhold til Skjoldbjergområdet. Blandt andet i forhold til transport til og fra ungdomsuddannelserne i Campus Grindsted. De problemstillinger vil der også blive arbejdet med fremadrettet, men det er ikke muligt at træffe nogen beslutninger på nuværende tidspunkt, forklarer Klara Lyskjær Noer.