Filskov skal fortsat have busforbindelse til Grindsted

Foto: Sydtrafik


Vejle Kommune har besluttet at nedlægge deres andel af busrute 208, som forbinder Grindsted, Filskov, Grønbjerg-Langelund området og Give. Det vil ske, når en ny køreplan træder i kraft til sommer.

Det har medført debat i Filskov i forhold til, hvorvidt Filskov og opland, dermed mister deres forbindelse til Ungdomsuddannelserne i Campus og til Grindsted generelt. Men den uro maner formand for Teknik og Miljø Udvalget Per Nyhus, Borgmester Ib Kristensen og formand for Børne- og Kulturudvalget Klara Lyskjær Noer til jorden.

– Vi har et budget, hvor der er afsat penge til rute 208. De penge kan vi bruge til en intern kommunerute, der sikrer forbindelsen mellem Filskov og Grindsted og ikke mindst mellem Campus Grindsted og Filskov området, siger Borgmester Ib Kristensen.

Billund Kommune har endnu ikke fået nogen officiel meddelelse fra Sydtrafik om lukning af rute 208, men Vejles Kommunes beslutning er officiel.

– Vi ved godt, at det er lige nu eleverne vælger deres fremtidige uddannelse og uddannelsessted. Derfor er det selvfølgeligt vigtigt, at de unge mennesker i Filskov området ved der fortsat er busforbindelse til Grindsted, siger Klara Lyskjær Noer.

Rute 208 kører i dag mellem Grindsted og Give og bruges også af elever fra Grønbjerg-Langelund, der tager deres uddannelse i Campus Grindsted. Hvorvidt en fremtidig rute kan fortsætte med at betjene dem vides endnu ikke, men det bliver undersøgt.

– Vi står foran et dialogmøde med Sydtrafik, og vil naturligvis spørge til muligheden, siger Per Nyhus, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Billund Kommune.