Anni: Nej til homoægteskaber – Troels: Ja til lavere straf for at gå med kniv


Meget har de lovet – både fra rød og blå bloks side i de uger valgkampen har raset. Ifølge hver tredje vælger har debatniveauet i valgkampen ramt et hidtil uset lavpunkt.

Men én ting er hvad de lover at gøre fremover – en anden ting er hvad de HAR gjort i de fire år de har siddet i landets Folketing. Hvis vi tager Venstres Anni Matthiesen fra Krogager og Socialdemokraternes Troels Ravn, så er de ikke overraskende uenige i ret mange ting. Her giver vi dig et overblik over hvad de to lokalt valgt folketingsmedlemmer stemte i fem store sager i seneste valgperiode:

Skal der indføres strammere krav til reglerne om aktindsigt – den såkaldte Offentlighedslov?

Anni Matthiesen: Ja
Troels Ravn:         Ja

 

Skal det være muligt for personer af samme køn at indgå ægteskaber ved kirkelig handling?

Anni Matthiesen: Nej
Troels Ravn:         Ja

 

Skal straffen for overtrædelse af knivforbuddet lempes, således at straffen som udgangspunkt er bøde, hvor det før var fængsel?

Anni Matthiesen: Nej
Troels Ravn:         Ja

 

Afskaffelse af starthjælp og kontanthjælpsloft – skal de såkaldte “fattigdomsydelser” afskaffes?

Anni Matthiesen: Nej
Troels Ravn:         Ja

 

Indførelse af Folkeskolereformen og dermed en længere og mere varieret skoledag?

Anni Matthiesen: Ja
Troels Ravn:         Ja

Via dette link http://www.hvemstemmerhvad.dk/afstemninger/#5672 kan du læse om flere afstemninger i Folketinget.

 

Fotocollage: Jeppe Donslund