BI Volleyball reddet


Det var en lettet afgående formand for Billund IF Volley, der sent i aftes orienterede BillundOnline om at en ny bestyrelse nu er på plads i foreningen.

Den ekstraordinære generalforsamling i aftes blev et fint møde med deltagelse af både spillere og forældre og der blev valgt en bestyrelse på fire personer.

Ny formand er Tina Mølby, Naja Bock-Andersen er ny kasserer mens Christian Anov og Kasper Opel begge sidder som menige medlemmer.

– Bestyrelsen glæder sig til arbejdet og vil nu fordele de forskellige opgaver mellem sig afhængig af kompetencer, lyder det fra BI Volley.