Om igen, Billund Kommune!


Da Billund Byråd i marts sidste år vedtog lokalplan 272 og dermed en midlertidig lukning af tunnelen under Vejlevej skete det efter anbefaling fra en trafiksikkerhedsanalyse. Nu viser det sig imidlertid at forudsætningerne for analysen er ændret markant.

Det har nemlig vist sig muligt at bevare opkørslen fra tunnelen – dog med et andet forløb. Og det er dét der nu får kommunen til at iværksætte en ny trafiksikkerhedsanalyse:

– Den daværende opkørsel fra tunnelen endte ud i en dobbeltrettet cykelsti, som ikke var godkendt af politiet, og der var også andre problempunkter. Nu skal vi have belyst, hvorvidt de kan løses, og om en genåbning er muligt i forhold til trafiksikkerheden. Og det arbejde er sat i gang, siger Per Nyhus (DF), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Billund Kommune.

Billund Kommune har løbende fået borgerhenvendelser om en genåbning af tunnelen, ligesom Skolebestyrelsen på BillundSkolen tilbage i marts anbefalede at man bibeholdt tunnelen.