Billund frikendt igen i dagplejer-fyringssag

Vestre Landsret har i dag stadfæstet byrettens dom i en meget vigtig retssag, hvor Billund Kommune har været part.

Sagen har været principiel og omkring EU-domstolen, hvor der i december 2014 faldt en dom. Efterfølgende blev sagen sendt tilbage til dansk ret og i dette tilfælde Retten i Kolding.

Retten i Kolding frifandt efterfølgende i marts 2016 Billund Kommune for diskrimination på grund af fedme, som FOA på vegne af en tidligere dagplejer ellers havde nedlagt påstand om. Nu har også landsretten truffet afgørelse i sagen og stadfæstet byrettens frifindelse af Billund Kommune.

– Vi diskriminerer naturligvis ikke vores ansatte, og det har vi fastholdt gennem hele forløbet. Derfor er vi meget tilfredse med, at nu også Vestre Landsret har truffet en afgørelse, der frifinder os, siger Ole Bladt-Hansen, der er kommunaldirektør i Billund Kommune.

Sagen stammer tilbage fra 2010, hvor Billund kommune sagde farvel til en række dagplejere på grund af faldende børnetal. Det skete blandt andet gennem naturlig afgang, men også gennem opsigelse af en dagplejer. Efterfølgende anlagde FOA sag mod Billund Kommune. Ikke på grund af uberettiget fyring, men fordi FOA mente at opsigelsen skulle være begrundet i den pågældende dagplejers vægt og derfor være diskriminerende.

Sagen mellem FOA og Billund Kommune begyndte ved retten i Kolding, men FOA stillede krav om at få sagen videre til EU Domstolen, hvor der blev afsagt dom i december 2014. Herfra rykkede sagen tilbage til Retten i Kolding, hvor der blev afsagt dom i marts 2016. Herefter ankede FOA dommen til Vestre Landsret.

– Det er en trist sag for alle parter, for retssagen har været lang og dyr. Til gengæld har vi set os nødsaget til at gennemføre sagen, da både vi og Kommunernes Landsforening mener, at en dom for afskedigelse på grund af, at fedme er et handicap, kunne skabe en meget vanskelig situation både for arbejdsgivere og for arbejdstagere med overvægt i fremtiden, siger Ole Bladt-Hansen.

EU-Domstolen afviste i december 2014, at fedme er selvstændigt beskyttet i EU-retten på linje med f.eks. race og religion. Samtidig anerkendte EU-Domstolen, at overvægtige personer i særlige tilfælde kan have et handicap. Dermed blev det op til de danske domstole at afgøre, om dagplejeren Karsten Kaltoft havde et handicap, og om handicappet var årsagen til, at han blev afskediget. Det har landsretten nu endeligt afgjort ikke er tilfældet, og Billund Kommune er frifundet i sagen.