Billund sænker skatten og afsætter markant flere penge til både børn og ældre


Partierne Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har torsdag den 10. september indgået et enestående og historisk budgetforlig i Billund Kommune.

Budgetforliget er direkte målrettet byrådets vision om at være familiens bedste valg og strategierne om udvikling af Børnenes Hovedstad og øget bosætning.

– Vi er enige om at udnytte den gode økonomi i Billund Kommune til at investere kraftigt i serviceforbedringer for børnefamilier og ældre og samtidig give en betydelig skattelettelse på 0,5 procent, siger borgmester Ib Kristensen.

Kæmpe løft til børnefamilier

De nuværende og kommende børnefamilier i Billund Kommune vil med budgetforliget opleve, at Dagtilbuds- og Skoleområdet på centrale fronter får et markant løft, ligesom forliget med nye store investeringer sætter yderligere fart på en række af initiativerne omkring Børnenes Hovedstad.

Samlet set sender forligspartierne et klart signal om, at Billund udvikles som Børnenes Hovedstad og Billund Kommune som et af de bedste steder for børn.

Børnefamilierne vil blandt andet opleve:

1. En massiv ressourcetilførsel til dagtilbuds- og skoleområdet for yderligere at styrke Billund Kommunes egne ambitiøse udviklingsinitiativer og til at understøtte gennemførelsen af de store centrale reformer.

2. At dagtilbudsområdet helt konkret årligt tilføres yderligere 2 millioner i 2016, stigende til 4 millioner i 2017 og 6 millioner fra 2018 og årene frem.

3. At der afsættes yderligere midler til skoleområdet blandt andet til vikardækning. Helt konkret tilføres skoleområdet 5 millioner yderligere i 2016, stigende til 10 millioner i 2017 og 20 millioner i 2018 og årene fremover.

– Med yderligere massiv ressourcetilførsel til både skole- og dagtilbudsområdet, har forligsparterne sendt et tydeligt signal om, at Billund Kommune vil være attraktiv for børnefamilierne, siger Gitte Ottosen, der er gruppeformand for socialdemokraterne.

Ældreområdet får også flere ressourcer

Det nye budgetforlig tilgodeser ikke kun børnefamilier. Også de ældre i Billund Kommune kan se frem til at der er flere ressourcer.

– Der er afsat fem millioner kroner til et løft af ældreområdet. Det er både til konkrete tiltag, men også til generelt at øge kvalitets- og serviceniveauet for vores ældre, siger Per Nyhus, der er gruppeformand for Dansk Folkeparti.

Der er en lang række andre initiativer i budgetforliget, og vanen tro er der også massive anlægsinvesteringer i forliget.