Billund vil ikke bede ministeren om kortere skoledage

Arkivfoto


Den konservative ide med at sende et brev til undervisningsminister Ellen Trane Nørby omkring de lange skoledage, fik ikke medvind i byrådet i Billund i aftes.

De to konservative byrådsmedlemmer, Allan Munk Nielsen og Kim Gosvig Hansen, ønskede byrådets opbakning til at sende et brev til ministeren for at ansøge om dispensation fra den understøttende undervisning og de tvungne lektiecafeer i folkeskolen. Ganske enkelt for at afkorte de lange skoledage, da den understøttende undervisning ifølge rigtig mange forældre ikke er ensbetydende med at deres børn lærer mere.

Men der bliver ikke sendt noget brev til ministeren fra byrådet i Billund. Forslaget blev nedstemt med stemmerne 22 imod og 3 for.

– Det er tankevækkende, at stort set hele blå blok har været ude at sige, at man vil korte skoletiden for eleverne, og når der så kommer et forslag, der kan gøre det, vil man ikke gøre det, siger den konservative gruppeformand, Kim Gosvig Hansen i dag til BillundOnline.

Borgmester Ib Kristensen (V) bemærkede på byrådsmødet, at det selvsamme forslag næsten ordret er stillet i andre kommuner, blandt andet i Vejen, hvilket Kim Gosvig bekræftede og oplyste, at det var de konservative i Aarhus kommune, der stod bag forslaget. Men at man “jo ikke kan lade aarhusianerne tale for borgerne i Billund”, som Kim Gosvig Hansen sagde.

– At det samme forslag er stillet i flere kommuner, er ikke usædvanligt. Det er jo blå blok på landsplan, der har villet det her – undtaget Venstre i Billund kommune åbenbart, siger Kim Gosvig Hansen i dag.

Han håber nu at ministeren reagerer på de øvrige kommuners brev og gør noget ved de lange skoledage.