Kæmpe solenergianlæg på vej ved Stenderup-Krogager


Hvis ingen gør indsigelse mod planerne i løbet af de næste 8 uger, så kan der allerede inden årsskiftet etableres et stort solcelleanlæg vest for Stenderup-Krogager.

Byrådet i Billund gav i går grønt lys til at lokalplanen kan sendes i offentlig høring, og sagen skulle helst gerne glide igennem systemet inden udgangen af 2015 – “af økonomiske årsager”, påpegede formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Per Nyhus (DF) på gårsdagens møde.

Der er tale om et nuværende landbrugsområde vest for Stenderup-Krogager, op mod Tingvejen og nord for det eksisterende varmeværk i byen. Her vil solenergianlæggene i første omgang udgøre ca. 1 hektar af det 6 ha store område. Hvis der gives tilladelse til solenergianlægget, vil landbrugspligten på stedet blive ophævet – men kan indføres igen, når anlægget er udtjent og tages ud af drift.

Groft beregnet, vil etableringen af solenergianlægget formentlig betyde et fald i CO2 udslippet på 473 tons om året.