Borgere får taletid i de politiske udvalg

Mens det glippede med at blive enige om at lade borgerne stille aktuelle spørgsmål til kommunalbestyrelsesmøderne, så åbner Billund kommune i stedet dørene til de politiske udvalg. Her bliver det fremover muligt for borgere at komme på besøg og tale deres sag direkte på udvalgsmøderne. Samtidig planlægger kommunalbestyrelsen at drage ud til dialogmøder i de enkelte byer i løbet af valgperioden.

Formålet med de nye initiativer er at øge åbenheden om kommunens arbejde – og gennem dialog at sikre bedre inddragelse, så borgerne kan bringe deres idéer og forslag på banen og dermed nuancere de politiske beslutninger.

– Billund Kommune er Fremtidens Legeplads. Det er ikke bare ord, men en bevidst strategi for, at vi er nysgerrige på at prøve nyt, og at vi inddrager og samskaber med borgere, frivillige og virksomheder, så vi i fællesskab kan finde de bedste løsninger for vores lokalsamfund. Derfor er vi meget optaget af at gøre det let for borgerne at komme i dialog med os, og vi håber, at så mange som muligt vil benytte sig af de nye muligheder, siger borgmester Stephanie Storbank.

Konkret bliver det muligt at få taletid i de politiske udvalg på to måder:

  • Man kan få taletid for at komme med input til et punkt på den specifikke dagsorden. Dette bliver en mulighed til hvert udvalgsmøde.
  • Man kan få taletid for at skabe opmærksomhed om en mere generel problemstilling eller sag inden for udvalgets område. Dette bliver en mulighed én gang i kvartalet.

Tiltaget sættes i gang efter sommerferien. Her melder Billund Kommune også ud, hvordan man kan booke tid til at besøge de forskellige udvalg.

Det vil fortsat også være muligt at komme til træffetid med borgmesteren og udvalgsformændene en gang i måneden, hvor man bare kan møde op og drøfte de sager, man er optaget af.

Kommunalbestyrelsen kommer også på rundtur til de enkelte bysamfund i løbet af valgperioden. Det kommer til at ske forud for, at der skal udarbejdes en ny kommuneplan. Det er den plan, der fastlægger de forskellige byernes udvikling i de kommende år.

– Selvom Billund Kommune er en geografisk lille kommune, har vores byer hver deres egen identitet, styrker og behov. Derfor vil vi på rundtur, så vi møderne borgerne, hvor de er, og får større forståelse for og større kendskab til, hvad der sker i de enkelte byer, siger Stephanie Storbank