Byggematerialer fra nedrevet mejeri får nyt liv

Det gamle mejeri i Stenderup-Krogager rives ned for at gøre plads til en ny købmandsforretning. Foto: Billund kommune


Der er ikke meget tilbage af det gamle mejeri på Storegade i Stenderup-Krogager. Sidste år blev bygningerne købt af en lokal investor, og det er aftalen, at grunden, når den er ryddet, sælges videre for samme beløb til Stenderup-Krogager Invest, som har planer om at bygge nye lokaler til den lokale købmand på grunden.

Derfor skal det 102 år gamle mejeri væk, og nedrivningen har været i fuld gang de sidste par måneder med en forventning om at være i mål den 1. april.

Saneringsudvalget under Billund Landdistriktsråd har indstillet bygningerne til nedrivning, og Billund Kommunes Økonomiudvalg godkendte sidste sommer, at omkostningerne dækkes af Bysaneringspuljen, da projektet er i tråd med den politiske vision om at understøtte udviklingen i kommunens stærke byer.

Nedrivningen af mejeribygningerne foregår som selektiv nedrivning, hvilket betyder, at bygningerne er blevet skilt ad i elementer og sorteret derefter. Den fremgangsmåde sikrer, at alle brugbare materialer tages ud og bliver genanvendt.

– Når der er mulighed for at genanvende materialerne, synes jeg, at det er det rigtige at gøre, da byggesektoren står for en stor del af vores samlede CO2-udledninger i Danmark. Samtidig har det den positive sideeffekt, at det holder prisen på nedrivningen nede, da Toft Nedbrydning, som står for nedrivningen, har været i stand til at sælge mange af materialerne til genanvendelse, siger tømrermester Kurt Kirkegaard, der købte det gamle mejeri sidste år og senere sælger grunden videre til Stenderup-Krogager Invest – for samme beløb.

Eksempelvis genanvendes alle mursten, undtagen dem i skorstenen, da de er blevet solgt til en virksomhed, som renser stenene og videresælger dem.

Ligeledes er størstedelen af døre og vinduer taget ud og videresolgt, mens trækonstruktionen i tilbygningen er nedtaget og solgt. Stålbuehallen er også pillet ned og videresolgt, mens nogle af de gamle træspær på hovedbygningen er blevet renset og lagt i depot – de skal senere bruges til byggeriet af en troldeskulptur i nærområdet.

 

Fakta

  • Mejeriet Fælleslykke blev etableret i 1922 og var gennem årene en vigtig del af Stenderup-Krogagers fremdrift og udvikling. Mejeriet lukkede i 1981, og siden fulgte flere år med skiftende ejere, mens bygningerne forfaldt mere og mere.
  • Tømrermester Kurt Kirkegaard købte det gamle mejeri i 2023, og efter aftale med Stenderup-Krogager Invest sælges grunden videre til den lokale gruppe for det samme beløb.
  • Stenderup-Krogager Invest er i gang med at samle penge ind hos borgere og lokale virksomheder. Pengene skal bruges til at finansiere byggeriet af den nye købmand.
  • Den lokale investorgruppe håber, at den nye købmandsbygning kan indvies inden udgangen af 2025.
  • Økonomiudvalget i Billund Kommune har bevilget 1,2 mio. kr. eks. moms til nedrivningen. Pengene kommer fra bysaneringspuljen