Byggeriet af Børnenes Univers er godkendt. Der er afsat 24 mill. kroner, og datoen er sat.

På det ekstraordinære møde onsdag eftermiddag, blev der sat endelig punktum for licitationen, og der er sat navne på de håndværkere der skal bygge Børnenes Univers i Billund.

Første spadestik er sat til fredag den 6. februar kl. 13:00, og forventes at stå færdig februar 2016

Opstarten er forsinket med godt 3 år.

Byrådet i Billund vedtog i 2011 en reform på børnområdet. Den betyder blandt at der skabes tættere sammenhæng mellem skole og daginstitution, og der afsættes midler til at skabe fysiske rammer til de enheder, der nu er samlet i Børnenes Univers Billund.

Det sker i første omgang med tilbygning på Engdraget 8. Herefter ombygges de eksisterende bygninger på Engdraget 8 og Tuen 2, og der opføres en mindre tilbygning på Tuen 2.

Når byggerierne er færdige vil Børnenes Univers Billund være udbygget til 198 børnehavebørn, 2 vuggestuegrupper med hver 14 børn og til 10 gæstedagplejebørn.

Der blev i første gang afsat i alt 21,2 millioner kroner til byggeriet, der skulle indledes sidst på året 2011, og skulle stå færdig til april 2015.

Der afsættes yderligere 3.3 mill. Kroner til projektet.

Projektet til Børnenes Univers Billund er omprojekteret og udvidet med 52 m² yderligere i forhold til det projekt, der blev udbudt i november 2013, og som viste sig at være ca. 20 % over den estimerede ramme.

Det reviderede projektmateriale blev udsendt i licitation i august måned 2014. Det viste sig der at kvaliteten af projektmaterialet ikke var entydigt og derfor besluttedes det at udsætte den planlagte licitation, for at kvalificere materialet og sikre et ordentligt udbudsgrundlag til entreprenørerne. Lyder det i referatet fra gårsdagens møde i økonomiudvalget.

Det blev besluttet at der arbejdes videre med det foreliggende projekt og licitationsresultat, og der ansøges om en tillægsbevilling på samlet 3.323.687 kr. til den eksisterende anlægsbevilling således, at merudgiften på 2.106.109 kr. finansieres af rådighedsbeløbet vedrørende ”Udviklingsplan for Billund By” i 2015, og den resterende del på 1.217.578 kr. finansieres af rådighedsbeløbet vedrørende ”Reform af dagpasning og skole” i 2015

Licitationen er gået til:

Anlægsentreprisen – Børge Larsen 3.876.400
Murerentreprisen – Tüchsen Byg 2.331.900
Tømrerentreprisen – Blom & Berg 7.515.270
Malerentreprisen – Globe Malerfirma 365.000
Installationsentreprisen – Grindsted VVS 2.478.000
ELentreprisen – Scan El 2.351.000
Storkøkkenentreprisen – Electrolux 511.867

Herudover foreligger der de nye omkostninger, hvilket ikke endnu er lykkedes BillundOnline, at finde dokumenter på, og hvor til beløbet falder.

Fra Annette Lundgaard der sidder i Økonomiudvalget, lyder det:

Det var dejligt vi kunne få samlet folk til et beslutningsdygtig møde, så vi kan komme i gang, det har været en lang sag – SÅ NU SKAL VI I GANG.