Gangtunnelen ved Kastanierundkørslen – Læserbrev

Læserbrev fra: Hugo Sørensen, Billund

Måske er der godt nyt. LEGO House har offentliggjort denne tegning i deres informationsmateriale. Opkørslen fra tundelen under Grindstedvej mod Super Brugsen, får et knæk, så den ikke ender op ude i krydset ved Hans Jensensvej, men 15 – 20 meter længere inde.

Fjernvarmerørene mellem den nye opkørsel og pølsevognen, er i gang med at blive sænket, således at der bliver plads til ovennævnte opkørsel.

Det forlyder samtidig at der skal etableres porte i begge sider af tunnelen???

Må man forsigtigt foreslå?

  • Ingen porte i tunnelen.
  • Ingen ekstra vejbro over tunnelen.
  • Fodgænger- cykelovergang fra rampe mod Super Brugsen.
  • Ind- og udkørsel til den ny anlagte parkeringsplads mellem fodgængerovergang og Hans Jensensvej.

Vi får igen adskilt blød og hård trafik.
Ved at få fodgængerovergang ved Super Brugsen, føres de bløde trafikanter automatisk over mod den eksisterende fodgængervej over Hans Jensensvej.
Vi får plads til flere parkeringspladser.

Gammelbro

Foto: Hugo Sørensen
Tegning: LEGO House