Cykelsti mellem Sdr. Omme og Filskov indviet

Nu kan cyklister trygt snuppe cyklen hele vejen fra Sdr. Omme til Filskov. Det er den ca. 4 km lange strækning mellem Sdr. Omme og Simmelvej, som nu er færdiggjort. De første 3,4 km fra Filskov langs Omme Landevej blev allerede etableret i 2021.

De næsten 100 fremmødte til gårsdagens indvielse af cykelstien talte flere dagplejemødre med børn i ladcykler og en del lokale borgere, hvoraf flere selv havde medbragt cykel og kunne efterfølgende afprøve den splinternye asfalt.

Først havde formanden for Billund Kommunes Teknik-, Plan- og Kulturudvalg, Simon Nicolajsen Jørgensen holdt en tale og klippede snoren.

– Nye cykelstier har høj prioritet hos os i Kommunalbestyrelsen. Det er både godt for sundheden og for klimaet – og så højner de trafiksikkerheden, så vi kan transportere os trygt omkring på cykel, sagde Simon Nicolajsen Jørgensen blandt andet.

Kommunalbestyrelsen aftalte i 2021 at afsætte en pulje på lidt over 8 millioner kroner årligt til at etablere blandt andet flere cykelstier og fortove, der på sigt skal binde alle kommunens byer sammen for de bløde trafikanter.

Efterårets store vandmængder har drillet projektet, og derfor er der endnu nogle få udeståender – blandt andet mangler der afmærkninger på cykelstien og enkelte skilte, hvilket snarest bringes i orden. Desuden skal rabatterne omkring stien udjævnes og sås til med græs, hvilket forventes at ske til foråret, når vejret atter arter sig.

Foto: René Lind Gammelmark
Foto: René Lind Gammelmark
Foto: René Lind Gammelmark
Foto: René Lind Gammelmark
Foto: René Lind Gammelmark
Foto: René Lind Gammelmark
Foto: René Lind Gammelmark
Foto: René Lind Gammelmark
Foto: René Lind Gammelmark
Foto: René Lind Gammelmark
Foto: René Lind Gammelmark
Foto: René Lind Gammelmark
Foto: René Lind Gammelmark
Foto: Billund kommune
Foto: René Lind Gammelmark