Deltag i Frivilligrådets undersøgelse frem til årets udgang

Omkring 90 fællesskaber har allerede svaret på Frivilligrådets undersøgelse vedrørende fællesskaber og foreninger i Billund Kommune.

– Billund Kommune har et aktivt foreningsliv med en masse dygtige frivillige, der understøtter fællesskabet. I Frivilligrådet ønsker vi at synliggøre endnu flere fællesskaber, og vi har derfor valgt at forlænge fristen til udgangen af året, så endnu flere kan få mulighed for at bidrage til spørgeskemaundersøgelsen, siger Gitte Johansen, formand for Frivilligrådet i Billund Kommune.

De foreløbige resultater peger på, at alle fællesskaber er åbne for alle, mens få foreninger bestræber sig aktivt på at inkludere ensomme i deres aktiviteter.

Mange af de fællesskaber, der har besvaret undersøgelsen, er allerede etablerede foreninger og fællesskaber, som kan findes i Billund Kommunes foreningssystem: ‘Fritidsliv’. Disse omfatter blandt andet folkeoplysende foreninger såsom idrætsforeninger, idebaserede foreninger, børne- og ungdomsforeninger, aftenskoler, arkiver, sociale foreninger, handicapforeninger samt patientforeninger.

Samtidig har Frivilligrådet fået indblik i nye fællesskaber gennem undersøgelsen. Dette inkluderer selvorganiserede løbe- eller gåklubber i Grindsted, Billund og Hejnsvig, kvindeklubber som Hejnsvig Kvindeklub og Hønseklubben i Grindsted, børneklubber tilknyttet IM i Grindsted og Vestermarkskirken samt fællesskabet UDSYN i Vorbasse, der mødes hver anden uge og hygger sig sammen på Café Stoppestedet.

Fakta

  • Spørgeskemaet kan tilgås her
  • Fristen for besvarelse forlænges frem til og med: 31. december 2023
  • Frivilligrådet er bindeleddet mellem de frivillige sociale foreninger og Billund Kommune. Rådets formål er at styrke, støtte og udvikle det frivillige sociale arbejde og vilkårene herfor i kommunen samt være samtalepartner for og inspirere Kommunalbestyrelsen og Voksenudvalget. Kontakt Frivilligrådet her

Billund Kommunes Frivilligråd ønsker også i 2024 at have fokus på ensomhed og på de foreninger og ildsjæle, som hver dag gør en stor indsats for at bekæmpe ensomhed i Billund Kommune. Fællesskaber og åbenhed er en del af løsningen for at bekæmpe ensomhed