Den Jyske Sparekasse indfrier statsgaranti for 426 mio. kr.


Den Jyske Sparekasse meddeler at de indfrier udstedte obligationer med statsgaranti for 426 mio. kr. på baggrund af en god likviditet og rentebesparelse for sparekassen. Herefter er statsgarantien fuldt indfriet.

Besparelsen indtil udløb af de indfriede obligationer andrager ca. 19 mio. kr.

Det har endnu ikke været muligt at få en yderligere kommentar til indfrielsen fra hverken direktør Otto Feierskov eller den ordførende direktør Claus E. Petersen i Den Jyske Sparekasse.