Der knokles for at genskabe trivsel og tryghed for Stenderup-elever


Der arbejdes stadig på at øge trivslen og mindske konflikterne i en af klasserne på Lynghedeskolen afdeling Stenderup, efter Den Nationale Klageinstans mod Mobning har afgjort en sag om skoleledelsens håndtering af mobning på skolen. Både viceskolelederen og en af skolens lærere er hjemsendt som følge af sagen.

– Det er en sag, som Billund Kommune tager meget alvorligt, og skolen har derfor iværksat midlertidige tiltag for at sikre elevernes trivsel og tryghed. Samtidig har en psykolog og pædagogisk konsulent fra kommunens PPS lavet en uvildig og grundig afdækning, som blandt andet baserer sig på interviews med både børn og medarbejdere på skolen, melder Billund kommune i en pressemeddelelse.

Og indtil videre er der afdækket et højt konfliktniveau i den pågældende klasse, hvilket påvirker eleverne negativt. Samtidig peger afdækningen på konflikter og til tider en hård tone internt i personalegruppen, og at medarbejdere møder børnene forskelligt, hvilket ikke alle børn er trygge ved. Det resulterer i unødige konflikter med voksne og hinanden, står der at læse i pressemeddelelsen.

Og nu er der så udarbejdet en handleplan, melder kommunen:

– Vores målrettede fokus har gennem hele processen været at sikre elevernes tryghed og trivsel. For selvom forældregruppen har forskellige opfattelser af situationen og omfanget af problemstillingerne, er det vigtigt for os at understøtte et trygt undervisningsmiljø for alle elever i fremtiden. Og med den nye handleplan i hånden mener jeg, at vi har et effektivt værktøj, der viser retning og giver os redskaber til at komme problemerne til livs, så vi forhåbentlig får bragt både børnene og medarbejderne sammen, siger Anders Lundsgaard direktør for Børn, Unge og Arbejdsmarked i Billund Kommune.

Efter hjemsendelse af både en lærer og viceskolelederen har der været sat ind med et trivselsforløb for den pågældende klasse. Og foreløbig ser det ud til at virke med fokus på elevernes styrkesider og at lave rare ting sammen.

Og flere række tiltag er på vej inden for følgende temaer:

  • Elevgruppen i den pågældende klasse er opdelt, og føler ikke de har ikke meget sammen: Derfor iværksættes et forløb med personalegruppen med henblik på at lave en ny klassehandleplan. Samtidig arbejdes der med at lave pauser, som er gode for alle – hvor der sker noget godt for alle. Derudover iværksættes et forløb i og omkring klassen med Body Mind Academy/Kidz Academy, hvor forældrene inddrages på konkret handleniveau.
  • Samstemt børnesyn blandt medarbejdere med effekt i praksis: Der vil på afdelingsmøder blive sat fokus på, hvad der fungerer, og hvad der udfordrer, ligesom der vil blive udpeget indsatsområder. Samtidig igangsættes et uddannelsesforløb om relationskompetencer, ligesom ledelsen kommer tættere på i en mere faciliterende rolle ift. trivselsarbejdet.
  • Enkelte børn i klassen er i særligt sårbare situationer, som er vanskelige at komme ud af: Den iværksatte styrkebaserede trivselsindsats fortsættes i samarbejde med psykologer og pædagoger fra kommunens PPS.

Der vil løbende blive fulgt op med de enkelte elever og klassen via interview og trivselsmålinger.