Hedens Boligselskab ser dagens lys

Grindsted Boligforening og Byggeforeningen af 1949 lægger sig fra årsskiftet sammen til ny boligorganisation med 1.365 lejemål.

Hedens Boligselskab hedder den nye almen boligorganisation, der træder i kraft den 1. januar 2024 i Grindsted. Det står klart efter et stiftende repræsentantskabsmøde den 16. november 2023.

De to boligorganisationer har i mange år haft administrationsfællesskab, de seneste seks år i Bovia. Nu kan ejendomsfunktionærerne også indgå i et mere fleksibelt samarbejde, ligesom de beboerdemokratiske processer kan forenkles med kun én øverste myndighed, repræsentantskabsmødet, og én organisationsbestyrelse. Der opnås således yderligere en effektivitetsgevinst.

Medarbejderne fortsætter i deres ansættelsesforhold, og der er ingen ændringer i ansættelsesvilkårene som følge af sammenlægningen – som formændene i de to eksisterende boligorganisationer glæder sig over nu er lykkedes:

– Der er gode argumenter for en sammenlægning. Vi kommer til at stå stærkere i byen som én samlet boligforening med et større økonomisk fundament. Alle beboere bevarer desuden deres rettigheder og får fortrinsret til flere boliger, siger Helle Bach, afgående formand i Grindsted Boligforening.

– Vi er koblet sammen i forvejen, idet vi bruger de samme folk til administration og beboerservice, så det er ganske fornuftigt, at vi nu lægger os sammen. Der kan spares lidt ekstra penge, som vi kan bruge på vedligeholdelse af boligerne, siger Sigfred Kristensen, afgående formand i Byggeforeningen af 1949.

I en overgangsperiode kommer bestyrelsen i Hedens Boligselskab til at bestå af et ligeværdigt antal medlemmer fra hver af de oprindelige boligorganisationer. Formanden for Hedens Boligselskab blev valgt på det stiftende repræsentantskabsmøde, og valget faldt på Helle Bach, der som tidligere nævnt er afgående formand for Grindsted Boligforening.

Navnet Hedens Boligselskab er valgt efter en beboerafstemning i efteråret 2023, og boligselskabet kommer til at bestå af 1.365 lejemål, der er en blanding af rækkehuse, parcelhuse og lejligheder i Grindsted, Sønder Omme, Hejnsvig og Filskov.