Erhvervslivet samlet til generalforsamling og foredrag om ChatGPT og AI


Med en nettotilgang på 24 medlemmer må 2023 siges at være et godkendt år i Billund Erhverv, der er sat i verden for at rådgive kommende og nuværende virksomheder i Billund kommune.

Ved årsskiftet var der 358 betalende medlemmer af erhvervsnetværket – og henved 80 medlemmer var til stede ved gårsdagens generalforsamling, der var henlagt til Filskov Kro.

Her kunne formand Jeppe Laursen aflægge sin beretning ligesom også både regnskab for 2023 og budget for 2024 blev godkendt af generalforsamlingen – som i øvrigt var en særdeles fredelig én af slagsen. Alle bestyrelsesposter på valg modtog genvalg og det samme gjorde suppleanterne. Og generalforsamlingen havde heller ingen spørgsmål til hverken beretning eller regnskab, så aftenens dirigent havde en nem tjans.

Efter veloverstået og velsmagende stegt flæsk med persillesovs gik en af landets vel nok bedste nørder, Preben Mejer, på gulvet for at fortælle om ChatGPT og AI – og de goder og dårligdomme den nye teknologi kan afføde.

Foto: Billund Erhverv