Et væld af gode ideer til Billunds bymidte

I Billund har handelsforeningen allieret sig med Mikkel Niess fra BIDdanmark for at få hjælp og ideer til hvordan midtbyen kan gøres mere attraktiv for borgere og turister. Det sker gennem en række BID-møder hvor alverdens interessenter i form af handelsforening, kommune, virksomheder, plejehjem og borgere eksempelvis mødes og udveksler ideer.

I går blev det første egentlige BID-møde afholdt i Billund Centret hvor omkring 40-50 personer dukkede op for at give deres besyv med. Mens Mikkel Niess som udgangspunkt er tovholder på alle BID-møderne, var det i går to af kommunens ansatte fra Planafdelingen, Merete Vindum og Mette Vagner Rasmussen, der havde opgaverne med til deltagerne.

Blandt skulle grupperne tage stilling til hvordan Hovedgade-strækningen fra Granvej ned til Gammelbro kunne se ud. Her var der bred enighed, om at der i fremtiden bør være bedre sammenhæng mellem butikkerne i hver sin ende, og tankerne om forskellige boligformer på strækningen, såsom seniorbofællesskaber og ejerlejligheder, blev luftet.

Det samme gjorde ideen om store parkeringspladser, legepladser og områder hvor unge kan opholde sig og hygge sig med hinanden.

Hvis man har lyst til at blande sig i hvordan Billunds midtby kan tage sig ud i fremtiden, så er næste BID-møde den 23. januar fra 18-20 hos REFBORG.