Filskov Energiselskab filmer fra luften

Filskov Energiselskab vil i den kommende uge, overflyve hele Filskov om natten, og filme med Droner fra NIRAS, oplyser jv.dk.

Hvis vejret tillader det, påbegynder man måske allerede projektet natten mellem søndag og mandag, hvor det rådgivende ingeniørfirma NIRAS, vil overflyve Filskov med en drone for at filme og dokumenterer fjernvarmenettet, for dels at få en bedre optegnelser af nettet, samt afsløre mulige lækager i fjernvarmenettet oplyser jv.dk

Der vil forekomme let støj fra dronen, oplyser Filskov Energiselskab, og dronen vil formentlig blive fulgt fra jorden af en bil rundt i Filskov.

Overflyvningerne kan foregå hele ugen fra 01.00 til 07.00, afhængigt af vejret oplyser jv.dk.

BillundOnline har indhentet lidt fakta omkring dronerne fra NIRAS:

Dronernes nøjagtighed kan vise niveauforskelle på veje og fortov, og på basis af data fra droneflyvninger kan man lave præcise modeller, som viser hvordan vandet vil strømme ved eks. skybrud eller oversvømmelser.

Da afvigelserne er ganske få centimeter, kan dronerne på en enkelt flyvning producere data til en højopløst 3D-model af bygninger og landskab.

Andre opgaver kan være måling af gasudslip fra nedlagte lossepladser via varmefølsomme sensorer. Man vil også kunne måle varmetab fra bygninger og dermed sikre den mest lønsomme energioptimering. NIRAS forventer også at kunne benytte dronerne til analyser af invasive plantearter som bjørneklo og japansk pileurt på større arealer.

Kilde jv.dk / NIRAS