Fine besøgstal fra Billund bibliotekerne


De fire biblioteker i Billund kommune fik sidste år i alt 208.473 besøg. Det viser seneste årsopgørelse fra Billund Bibliotekerne og Borgerservice.

– Det er meget glædeligt, at så mange borgere kommer på biblioteker og borgerservice. Vi har mange glade besøgende børn og voksne hver dag, siger leder af biblioteker, borgerservice og museer i Billund Kommune, Ole Bisbjerg.

Samtidig oplevede en biblioteket en stigning på de digitale udlån. Udover de mange ind- og udlån har også både voksen- og børnearrangementerne sidste år været meget velbesøgte. Således var mere end 6000 børn i alderen 0-15 år meldt til et af Bibliotekets  arrangementer.

Sidste år afsluttede Billund Bibliotekerne projekt ”Smag på litteraturen – landsbyen læser gennem netværk” i Vorbasse. Her handlede det om at få flere til at læse i lokalsamfundet, og der blev i samarbejde med biblioteksfrivillige og lokale foreninger produceret og distribueret tre hæfter med smagsprøver på læseoplevelser. Samtidig blev der afholdt tre forfatteraftener og et skriveværksted, hvor borgerne selv tog aktivt del i skriveprocesser.

– På baggrund af to brugerundersøgelser kan vi konkludere, at projektet var en succes, der øgede fokus på læsning, lyder det fra ledelsen.