Flere byrødder har været i praktik

Kris Jensen Skriver og Simon Nicolajsen Jørgensen er socialdemokratiske byrådsmedlemmer i Billund Kommune.


Flere byrådsmedlemmer i Billund kommune er i praktik i disse uger. For nogen tid siden var Venstres Lars Hansen praktikant på både plejecenter, børnehave og skole og i de sidste par dage har både Kris Jensen Skriver (S) og Simon Nicolajsen Jørgensen (S) været ude og have fingeren på pulsen hos nogle af de kommunale institutioner, som de har det øverste politiske ansvar for.

– Som politikere træffer vi beslutninger, der påvirker både medarbejdere, men også brugernes hverdag. Det er vigtigt, at vi kender hverdagen, når vi træffer de beslutninger. Derfor har det for mig været rigtig fedt at opleve hverdagen, siger Kris Jensen Skriver.

Han var i går i specialinstitutionen Brinken i Grindsted, hvor han oplevede lidt af hvert:

– Jeg oplevede både hvordan pædagogerne arbejder individuelt med hver enkelt barn i forhold til det enkelte barns udvikling ligesom jeg oplevede, at det er en børnegruppe med mange forskellige udfordringer, som personalet rigtig flot både rummer og inkluderer i fællesskabet. Samtidig oplevede jeg hvordan man via besøg gav børnene nogle oplevelser og et fællesskab sammen med børn fra andre børnehaver, fortæller det socialdemokratiske byrådsmedlem.

Tirsdag var han på besøg hos dagplejer Ditte Buhl Ravn i Billund.

– Her oplevede jeg, hvordan Ditte arbejdede både med det enkelte barn, men også med børnene som gruppe. Der var plads og rum til det enkelte barn hos Ditte ligesom der var stor vægt på samarbejde med forældre og øvrige kolleger, siger Kris Jensen Skriver, der sammenfatter de to praktikdage som “rigtig gode dage”:

– Jeg har oplevet, at vi har nogle dygtige medarbejdere, der skaber et godt og trygt miljø for børnene. Samtidig har jeg via samtaler fået mange gode input med tilbage, som jeg kan bruge i mit politiske arbejde. Det har været meget lærerigt for mig at være i praktik. Det er en mulighed, som jeg håber vi får igen. Det har været rigtig positivt at opleve både medarbejderne, men også børnenes hverdag. Det giver i den grad et grundlag at træffe beslutninger på, siger Kris Jensen Skriver.

Byrådskollega Simon Nicolajsen Jørgensen tog hul på sine praktikdage i dag hos en dagplejer fra Grindsted.

– Jeg havde en rigtig hyggelig dag både med børnene og dagplejeren. Dagen startede for mig med en uformel snak med dagplejeren siddende på gulvet sammen med børnene. Der gik ikke lang tid, før jeg blev inddraget i legen. Jeg var hermed accepteret. Derefter gik det derudaf og før jeg vidste af det, havde jeg tre børn siddende hos mig til højtlæsning, fortæller Simon Nicolajsen Jørgensen, der fik et rigtig godt indtryk af dagplejen i Billund Kommune:

– Jeg var hos en dagplejer, som brænder for sit job. Hun havde en fantastisk tilgang til tingene og børnene, og man blev glad af at være der. Vi kan være stolte af vores dagplejere, fastslår den unge socialdemokrat. For hans vedkommende fortsætter praktikken i næste uge hos Fynsgades Plejecenter for demente og HUSET for psykisk sårbare.