Sag om privat pasning i Billund Kommune skal gå om

Modelfoto


Hvad er definitionen på en fuldtidsplads i pasningsregi i Billund Kommune? Det skal Børne- og Kulturudvalget nu have fundet ud af, efter der er kommet forskellige meldinger i sagen fra Kommunernes Landsforening og Undervisningsministeriet.

Kort fortalt er det – modsat de kommunale tilbud – muligt at vælge en deltidsplads, hvis man får sit barn passet i en privat ordning. Og eftersom pengene følger barnet, så skal kommunen udbetale pasningsudgifterne til forældrene, som så afregner med eksempelvis dagplejeren, som dermed får sin løn af forældrene. Men da det jo er muligt at få deltidspladser i privat regi, så skal det nu fastlægges, hvor mange penge forældrene så skal have fra kommunen – som jo ikke tilbyder deltidsmuligheden. Derfor er der ikke umiddelbart et standardbeløb at udbetale til forældrene.

Den 11. august godkendte Børne- og Kulturudvalget imidlertid nye retningslinier for private pasningsformer og tilskud til privat pasning i Billund Kommune.

– Ud fra en melding fra Kommunernes Landsforening (KL) gik vi ud fra, at en fuldtidsplads er 48 timer – såvel i kommunalt som i privat regi. Derfor tog vi – ud fra de informationer – beslutningen om at en fuldtidsplads i det private også skulle være 48 timer i stedet for 37 timer som i dag, forklarer formanden for Børne- og Kulturudvalget, Klara Lyskjær Noer.

Hun har dog selv bedt om at sagen undersøges igen, efter adskillige henvendelser fra private pasningsordningen, der har stillet spørgsmål til definitionen af en fuldtidsplads.

– Forvaltningen har af flere omgange spurgt ind til fortolkningen af reglerne hos Kommunernes Landsforening (KL) og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, og ved seneste henvendelse kom det frem, at KL og ministeriet har tolket vejledningsteksten på forskellig vis, fortæller børne- og kulturdirektør i Billund Kommune, Thomas Reintoft.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har på baggrund af henvendelsen medgivet at teksten i vejledningen er upræcis, og præciseret deres tolkning af loven.

– Ministeriets præcisering underkender forvaltningens fortolkning og imødekommer dermed de private pasningsordninger. Jeg beklager den usikkerhed sagen har skabt, siger kommunens læringschef, Lisbeth Østergaard.

Dermed skal kommunen lave en ny definition for deltidspladser i privat pasning, der skal anvendes til beregning af det kommunale tilskud til forældrene.

– Forvaltningen fremsender sagen til fornyet politisk behandling, sådan at Børne- og Kulturudvalget kan tage stilling til en definition af, hvad der tidsmæssigt udgør en fuldtidsplads og en deltidsplads i Billund Kommune, forklarer Lisbeth Østergaard.

Sagen genoptages ved næste møde i Børne- og Kulturudvalget.